Дата / Час


понеделник 09 март 2020 - 16:35:28
изглед за печат
Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19, РЗИ - Търговище представа следната информация:
Спрямо всяко лице, завърнало се от Китай, Италия, Ислямска република Иран и Република Корея, независимо от начина му на пътуване, се прилагат следните противоепидемични мерки:
1. На ГКПП летища София, Варна, Бургас, Пловдив и на ГКПП Кулата, Калотина, Кап. Андреева, Русе - Дунав мост се извършва термометриране на пристигащите лица от цитираните страни. Попърва се формуляр за събиране на данни за местопребиваване в България и данни за ОПЛ. При работа граничните здравии власти използват лични предпазни средства.
2. Формулярите се изпращат в срок до 24 часа на съответното РЗИ, на чиято територия ще пребивава лицето през последните 14 дни.
3. РЗИ информира по е-поща или телефон ОПЛ на лицата за необходимостта от карантина и осигуряване на активното им медицинско наблюдение за 14-дневен период. Лиза без ОПЛ се проследяват от РЗИ.
4. При отчетена телесна температура под 37°С лицето се поставя под 14 дневна домашна карантина и активно медицинско наблюдение - ежедневно термометриране и проследяване за поява на симптоми ( зачервено гърло, кашлица, затруднено дишане ).
5. Ако в рамките на 14-дневния период се по явят симптоми, съгласно актуалната дефиниция за случай на COVID-19, лицето незабавно се свързва по телефон със здравните власти (ОПЛ или РЗИ) и се транспортира от ЦСМП до лечебното заведение с инфекциозна структура за хоспитализация.
6. Ако не се появят симптоми в рамките на 14 дни се счита, че лицето е извън риск и карантината се преустановява.
7. При отчетена телесна температура 37°С и над 37°С лицето се транспортира със специален транспорт на ЦСМП до лечебно заведение с инфекциозна структура.
8. Всички контактни на заболялото лице се поставят под карантина и медицинско наблюдение до излизане на лабораторните резултати на заболелия.
9. При положителен резултат за COVID-19 на заболелия, карантината и медицинското наблюдение на контактните лица продължава до 14 дни след последния контакт със заболялото лице.
10. При отрицателен резултат за COVID-19 на заболелия, изследването се повтаря. При втори отрицателен резултат, карантината на контактните лица се отменя.

Персоналът, осъществяващ граничния здравен контрол, следва да бъде активно наблюдаван, навременно изследван и изолиран в случай на поява на симптоми, вероятно свързани с COVID-19.
Лечебното заведение, в което е хоспитализирано лице със съмнение за инфекция с COVID-19 прилага в пълен обем мерките за превенция и контрол на инфекции спрямо пациента, персонала и околната среда.
На територията на обл. Търговище до момента са регистрирани общо 13 лица, съобщени с формуляр за събиране на лични данни от граничните здравии власти. На 9 от тях домашната 14-дневна карантина е изтекла. През периода на изолация никой от тях не е проявил симптоми на заболяване. Четиримата, които са все още под домашна изолация се чувстват добре. РЗИ-Търговище извършва проследяване на всички от тях, без значение лицата с посочен ОПЛ ли са или без. Ежендевно служител от Д "Надзор на заразните болести" провежда телефонен разговор с лицата, за да се информира за състоянието им.
Областна администрация Търговище

неделя 08 март 2020 - 20:19:31
изглед за печат
Днес, 08.03.2020 г., се проведе извънредно заседание на Областния медицински съвет в Търговище, с цел координиране, организиране на действията на компетентните държавни органи, във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение заболяването COVID-19. Заседанието бе ръководено от областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков. В срещата взеха участие представители на местните поделения на РЗИ, МБАЛ, ЦСМП, РЗОК, ТДНС, ОД МВР, РУО, ОДБХ. По време на заседанието бяха обсъдени конкретни мерки за противодействие на влизането и ограничаване разпространението на коронавирус инфекцията на областно равнище. В следствие на обсъдените мерки и във връзка с проведено днес заседание на МС, Областният медицински съвет прие решение, с което ангажира областният управител да издаде заповед с конкретно описани ограничителни мерки. Веднага след това г-н Митко Стайков разписа Заповед, с която нарежда: 1. Да се преустановят посещенията на културни мероприятия, в това число и кина. 2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика. 3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. 4. Забранява се организирането на пазари в общинските градове и в населените места на област Търговище. Контролът по изпълнението на Заповедта, г-н Стайков ще изпълнява лично.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 06 март 2020 - 20:03:20
изглед за печат
Днес, 06.03.2020 г., министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов направи оглед на новостроящия се участък на АМ "Хемус". В близост до с. Буховци, общ. Търговище премиерът бе посрещнат от областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков. По време на обиколката г-н Борисов бе придружаван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков. Заедно инспектираха дейностите по трасето, с обща дължина от 16.9 км. Г-н Нанков акцентира върху напредъка при изграждането на отделните подучастъци. По негови думи, в момента се извършват насипни работи, доизграждат се и планираните мостови съоръжения, изпълняват се и други необходими строителни дейности. Премиерът заяви, че е отправил предложение до ПП ГЕРБ да се осигури финансова помощ в размер на 10 000 лв. за всяко от семействата на загиналите работници по време на строителството на магистралата. "Няма да върнем хората, но поне да помогнем на близките им в този труден момент и ще покажем, че не ни е безразлично" - добави г-н Борисов. Той коментира добрата комуникация с археолозите, които обследват участъци по различни строителни обекти в страната. "Ясно е, че когато има диалог, нещата се случват" - заяви г-н Борисов. Строителството на трасето между пътните възли "Белокопитово" и "Буховци" върви с ускорени темпове, като се очаква до лятото да бъде завършено. Изграждането на автомагистрала "Хемус" е сред водещите приоритети на правителството. Финализирането на строителството е планирано да се случи през 2024 г.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 05 март 2020 - 20:21:59
изглед за печат
Днес, 05.03.2020 г., в с. Певец, общ. Търговище бе поставено началото на втория етап на националната кампания „Супер фермер”, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите, в партньорство с Министерството на образованието и науката. Събитието се проведе в овощното стопанство на 22-годишния Антон Василев.
За откриването на кампанията в с. Певец бяха зам.-министърът на земеделието г-жа Лозана Василева и зам.-министърът на образованието г-жа Таня Михайлова, както и областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков, кметът на Общината д-р Дарин Димитров, директорът на ОД „Земеделие” – Търговище г-жа Севда Ерменкова, началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, директорът на Професионалната гимназия по земеделие г-жа Бойка Казакова, възпитаници на учебното заведение, представители на ангажирани със селското стопанство в областта служби и дирекции.
Областният управител поздрави присъстващите, като заяви, че земеделието е основен отрасъл и поминък както в Търговищка област, така и като цяло в България. „Ние трябва да се стремим и да даваме пример на младите хора, да ги срещаме със стопани като Антон Василев, за да знаят, че има възможност да се печели от селско стопанство” –заяви г-н Стайков и поздрави младия фермер за смелостта и усърдието, с което обгрижва своето стопанство.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 05 март 2020 - 20:10:37
изглед за печат
Днес, 05.03.2020 г. в пресцентъра на Областна администрация - Търговище се проведе заседание на Областния медицински съвет за осъществяване на координация, сътрудничество и прилагане на мерки на областно равнище за противодействие на навлизането и ограничаване разпространението на коронавирус COVIT-19. Заседанието се откри от г-н Митко Стайков – Oбластен управител на област Търговище, след което се води от г-н Панайот Димитров – Заместник-областен управител.
В заседанието взеха участие представители на ръководния екип на РЗИ – Търговище, РЗОК, БЧК, директорите на ОД МВР, ДАНС, РДПБЗН, Центъра за спешна медицинска помощ, директорите на трите болници в областта, представители на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Търговище и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, кметове на общини.
Г-н Стайков подчерта, че „Целта на срещата е всички с общи усилия да разясним опасността от инфекцията, като достигнем до максимален брой граждани, и да създадем координация между институциите на областно ниво“.
Зам.-директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)– д-р Мариян Кючуков представи „Алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия“, с който се проследяват стъпките на всяко пристигнало лице от момента на пристигане на ГКПП до отпадане на карантинния срок.
След извършено термометриране на пристигащите лица от Китай и Италия, при отчетена телесна температура под 370С, лицата се оставят под домашна карантина и медицинско наблюдение за срок от 14 дни. Ако не се появят симптоми в този срок, се приема, че лицата са извън риск. Ако се появят симптоми през карантинния срок, лицата незабавно се свързват с общопрактикуващия си лекар или РЗИ и се транспортират до лечебно заведение от ЦСМП.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 04 март 2020 - 22:36:20
изглед за печат
Днес, 04.03.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков присъства на празнична публична изява в Първо основно училище "Христо Ботев" в Търговище.
Ден след Националния празник на Р България - 3 март, учениците от 6 "а" клас в училището пресъздадоха най-вълнуващите откъси от романа на Иван Вазов "Под игото".
"Истински щастлив съм от патриотичния Ви дух и енергията, с която възпитавате в родолюбие децата на Търговище, бъдещето на нашия град и страната ни" - заяви областният управител, поздравявайки ръководителят на младите "актьори" г-жа Деница Любомирова. Към талантливите шестокласници г-н Стайков се обърна с пожелания за здраве, любознателност и успешно представяне в учебните занятия.
Сред публиката на ученическата постановката бяха още заместник-кметът г-жа Рая Матева, директорът на училището г-н Димитър Алексиев, учители, родители и близки.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 04 март 2020 - 17:41:11
изглед за печат
Областна администрация – Търговище информира работодателите, че могат да се включат в първото за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила през следващите 12 месеца.
Чрез онлайн анкетен формуляр всеки работодател може да посочи кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава неговият персонал, както и да избере измежду 220 професии, които ще търси през следващите 12 месеца.
Успоредно с това работодателите имат възможността да заявят и потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност. Агенцията по заетостта проучва и какви ще са необходимите специалисти след 3 до 5 години и предлага бизнесът да посочи очакванията си за професионалните направления, в които бъдещият персонал да е придобил висше или средно образование.
Анкетните формуляри ще могат да се попълват до 20 март 2020 г.
За желаещите работодатели да се включат в проучването, on-line формулярът е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” и може да бъде намерен тук.
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 156 157 158

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище