Дата / Час


понеделник 21 май 2018 - 17:55:39
изглед за печат
Днес, 21.05.2018г., се проведе заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, ръководено от областния управител г-н Митко Стайков. Основната цел на заседанието беше да бъде разгледан отново проекта на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“.
При предишното заседание на съвета, проведено на 08.05.2018г.,
отсъстваше представител на възложителя „ТЕЛКО ИНФРАСТРУКТУРИ” ЕООД, гр. София. Присъстващите тогава членове на съвета не получиха отговори на своите въпроси, като това наложи заседанието да се проведе отново.
На днешното заседание инж. Росен Атанасов – представител на възложителя „ТЕЛКО ИНФРАСТРУКТУРИ” ЕООД, гр. София запозна в резюме членовете на съвета с проектната разработка и отговори на всички постъпили въпроси.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 21 май 2018 - 13:03:22
изглед за печат
Както Ви информирахме, на 17.05.2018г. Областният управител г-н Митко Стайков участва в заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). Като член на този форум г-н Стайков е посочен от Регионалния съвет за развитие на Североизточния район.
На заседанието отново е потвърдено, че област Търговище остава приоритетна област по ОПИК, като при кандидатстване фирмите от областта ще получат бонус точки въз основа на т. нар. „регионална приоритизация“. Това е още една отлична възможност в област Търговище да се финансират добри предприемачески инициативи.
Областна администрация Търговище

четвъртък 17 май 2018 - 15:59:36
изглед за печат
Днес, 17.05.2018 г., в Гранитната зала на Министерски съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). В срещата участва областният управител на Търговище г-н Митко Стайков. Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката.
На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Плана за оценка на ОПИК и др. Освен това бяха обсъдени и одобрени промени в Индикативната работна годишна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., както и методология и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството”.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 15 май 2018 - 14:09:42
изглед за печат
Четири момчета от област Търговище, които нямат финансова възможност сами да си осигурят празнично облекло за предстоящите абитуриентски балове, ще бъдат подпомогнати от областния управител на Търговище г-н Митко Стайков. Губернаторът осигури четири чисто нови официални мъжки костюма, които той предостави на началника на Регионалното управление на образованието в Търговище г-жа Елка Станчева.
„За всички млади хора абитуриентският бал е един от най-важните дни в живота и много семейства изпитват финансова нужда. Младите хора са нашето бъдеще и те трябва да бъдат подкрепяни”, заяви областният управител при предаването на костюмите на началника на РУО – Търговище.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 15 май 2018 - 12:52:23
изглед за печат
Днес, 15.05.2018г., Областният управител г-н Митко Стайков награди училищните отбори по волейбол, момчета и момичета от V-ти до VII-ми клас, възпитаници на Основно училище „Акад. Даки Йорданов“ – гр. Омуртаг.
Инициативата е свързана с предстоящия Международен ден на предизвикателството и Ден на българския спорт – 17 май.
Училищните отбори по волейбол постигнаха огромни успехи през настоящия сезон, като станаха победители в Зоналните турнири в Североизточна България и се класираха сред първите 10 в страната. Учениците са финалисти на републиканско ниво на „Ученически игри 2017-2018г.“, които ще се проведат в периода 31.05.-03.06.2018г. в град Търговище (момчета) и в град Смолян (момичета).


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 14 май 2018 - 17:36:15
изглед за печат
Днес, 14.05.2018г., официално бе открит традиционния пролетен панаир в Търговище. Събитието съвпадна с честването на официалния празник на града. Официален гост на проявите бе областният управител на Търговище г-н Митко Стайков.
Празничните прояви стартираха с ритуал по издигане на знамената на площад „Свобода”. След приветствието на кмета на Търговище д-р Дарин Димитров бяха наградени победителите в конкурса за фоторазказ „Търговище днЕС”. Програмата продължи с тържествено заседание в зала „Христо Самсаров” в Община Търговище, където гости бяха няколко чуждестранни делегации.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 14 май 2018 - 17:23:27
изглед за печат
Областният управител на Търговище г-н Митко Стайков бе гост на официалната церемония по награждаване на победителите в XVI-та Национална олимпиада по информационни технологии. Събитието се проведе в неделя в залата на Драматичния театър.
„Ние имаме нужда от вас. България има нужда от такива таланти. Нуждата от специалисти в ИТ сектора ще продължи да се увеличава. Затова останете в страната ни, защото вярвам, че много от вас ще успеят да се реализират”, заяви областният управител и пожела много успехи на отличените в олимпиадата.
Губернаторът на Търговище също награди участници в олимпиадата. Той връчи грамота за най-малък участник на Петко Иванов Петков от СУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. Пловдив и грамота за най-добре представител се участник на Александър Иванов Иванов от МГ „Гео Милев” гр. Плевен. Двамата ученици получиха и предметни награди от областния управител – стерео слушалки.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 3 ... 81 82 83

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище