Дата / Час


четвъртък 12 април 2018 - 19:01:18
изглед за печат
Днес, 12.04.2018г., Областният управител г-н Митко Стайков участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет в Североизточния район, което се проведе в гр. Варна.
Една от темите на заседанието беше обсъждането на 3-те варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 в Република България, който да се приложи след 2020 година. Г-н Митко Стайков предложи област Търговище да остане част от района, в който са включени областите Варна, Добрич и Шумен. Това означава нашата област да бъде част от бъдещия Черноморския регион, който ще включва областите Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Сливен, Ямбол и Търговище.
Членовете на Съвета, както и д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, гласуваха единодушно в подкрепа на предложението на г-н Стайков, което ще бъде изпратено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Официалното прессъобщение от заседанието можете да прочете тук.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 03 април 2018 - 20:41:09
изглед за печат
Днес, 03.04.2018г., Областния управител г-н Митко Стайков се включи в инициативата „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа”. В седмицата на гората губернаторът засади дръвче в парк Юкя – Търговище, която бе организирана от Държавно Горско Стопанство – Търговище със съдействието на Областна администрация Търговище и Община Търговище.
По данни на ДГС – Търговище горите в България заемат над 4млн. хектра, като през последните години площта им се увеличила с половин милион хектара.
Официални гости на събитието бяха кмета на община Търговище – д-р Дарин Димитров, Стела Атанасова – директор на ДГС – Търговище и секретарят на Община Търговище Христалина Халачева.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 03 април 2018 - 17:53:40
изглед за печат
Днес, 03.04.2018г., Областният управител г-н Митко Стайков заедно с директора на Областно пътно управление Марчо Марчев се срещнаха с експерти - геолози и инженери от Агенция Пътна Инфраструктура – София, относно проблема със свлачището между селата Лиляк и Александрово. Работна група направи подробен оглед на място и ще изготви доклад, с които да бъде уточнен начина и метода за отремонтирането на пътния участък. Пътят остава стеснен с регулиращи пътни знаци.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 02 април 2018 - 14:49:25
изглед за печат
Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120- километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан. Тази година той ще премине под патронажа на г-жа Цвета Караянчева, Председател на 44-то Народно събрание на РБ със съдействието на Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, Министерство на туризма, Регионалните управления по образованието, Български туристически съюз и СКО „Леденика“ Враца и общините, през чиито територии преминава походът.
За провеждане на 72-рия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, 2018 г. Областна администрация - Враца разработи Регламент, определящ реда и начина на участие в туристическата проява.
Областна администрация - Враца осигурява: почистване и обезпаразитяване на маршрута и биваците; полеви мивки, мобилни тоалетни кабини е душ контейнери; екипи на ЦСМП - Враца, ОД на МВР - Враца, РД ПБЗН – Враца; придвижването на всички автомобили до биваците се извършва в организирана автоколона при спазване на Закона за движение по пътищата; културно-художествена програма; транспорт за бивачните съоръжения на ученическите групи; автобусен транспорт от гр. Враца до гр. Козлодуй на 27.05.2018 г. и от връх Околчица до гр. Враца на 02.06.2018 г. за ученическите групи; храна и питейна вода за учениците и техните ръководители, участници в похода (три пъти дневно), съгласно утвърдено меню, отговарящо на изискванията на националното законодателство за здравословно хранене на ученици. Всички желаещи да участват в похода трябва да изпратят попълнена заявка (приложение 1 за ученически групи) или (приложение 2 за туристическа група/индивидуални пълнолетни лица) за участие в срок до 11.05.2018 г. на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация - Враца или сканирана с подпис и печат на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg.
Областна администрация Търговище

петък 30 март 2018 - 17:13:36
изглед за печат
Днес, 30.03.2018г. Областният управител г-н Митко Стайков се срещна с жителите от местността „Кованлъка“, които потърсиха съдействие за разрешаване на проблема с подаването на електроенергия и поддържането на електропреносната мрежа към трафопост „Момина чешма“. Жителите запознаха г-н Стайков с редица случаи, в които напрежението е променливо и те не могат да използват електроуредите си от първа необходимост, като не малка част от тях изгарят. Хората се жалваха, че в днешно време е недопустимо да няма нормално електрозахранване в домакинствата. Областният управител обеща да предприеме незабавни мерки за разрешаването на проблема.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 30 март 2018 - 17:04:37
изглед за печат
Днес, 30.03.2018г., в Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет по сигурност, което бе председателствано от Облстаният управител г-н Митко Стайков.
Заседанието протече по следния дневен ред:
1. Протичане на заповед за актуализиране състава на Областния съвен по сигурност
2. Опресняване на знанията и уменията на ръководния състав за изпълнение на функционалните им задължения в мирно и военно време
3. Дискусия по организационни въпроси.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 29 март 2018 - 15:47:03
изглед за печат
Днес, 29.03.2018г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. Заседанието беше ръководено от областния управител г-н Митко Стайков, като целта на събитието беше да се обсъдят резултатите от проведеното анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Търговище. Проучването се извърши в периода 5-28 февруари по инициатива на Агенцията по заетостта и в изпълнение на новите разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени на национално ниво и представени в детайли от Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 77 78 79

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище