Дата / Час


вторник 19 май 2020 - 18:55:32
изглед за печат
Днес, 19.05.2020 г., бе подписан протокол за окончателно приемане сторително-ремонтните дейности извършени от „Областна Администрация- Област Търговище“, по проект „Подобряване на условията на труд в „Областна администрация - Търговище“ и Управителя на Фонд услови на труд .

Проектът е осъществен на втория и третия етаж в административната сграда, които са публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Областна администрация – Търговище.

Чрез проекта са реализирани дейности по подмяна на интериорни врати, ремонт на санитарно-хигиенните помещения, закупуване и монтаж на климатични системи.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 19 май 2020 - 14:17:22
изглед за печат
Заразеният с COVID-19 жител на област Търговище е починал днес – 19.05.2020 г. Около 4.00 часа сутринта 53-годишният мъж от с. Зараево, общ. Попово е издъхнал в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Търговище. Предстои да бъде извършена крайна дезинфекция на Отделението. Ще бъдат взети проби за PCR-изследване на всички медици и персонал, работили с инфектирания пациент. Ще бъдат предприети необходимите мерки за безопасност и при организиране погребението на починалия.
От началото на извънредното положение в Р България до 18.05.2020 г. на територията на област Търговище са били карантинирани общо 2092 лица. За 1523 от тях 14-дневният период на домашна изолация е изтекъл. Под наблюдение остават 597 жители. 424 от тях се наблюдават ежедневно от общопрактикуващи лекари, а останалите 173 – от служители на РЗИ Търговище.
Към днешна дата са направени общо 395 броя PCR-теста на жители на област Търговище. Пробите са обработени в лаборатория по микробиология и вирусология към УМБАЛ „Света Марина” – Варна. Всички получени резултати са ОТРИЦАТЕЛНИ, с изключение на починалия рано сутрин мъж на 53 г. от с. Зараево.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 15 май 2020 - 18:30:51
изглед за печат
Днес, 15.05.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков инициира междуинституционална проверка, относно изясняване на собствеността водовземно съоръжение, в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище. В проверката участваха г-н Митко Стайков, г-н Митко Панайотов – заместник-кмет на община Търговище, представители на ВиК ООД – Търговище и Басейнова дирекция „Дунавски район” - Плевен.
Проверката бе във връзка с осъществяване на контрол по Закона за водите, предизвикана след писмо от Управителя на ВиК – Търговище ООД, с което уведомява областния управител, че стопански инвеститор присвоява неправомерно съоръжение за водовземане и водопровод – публична общинска собственост. В тази връзка по време на реализираната проверка присъстваха г-н Божидар Митов и г-ца Ивиана Митова – собственик и упълномощено лице на ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов” – Търговище – инвеститорът, за когото е отправено твърдението.
Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район” направиха подробно обследване на наличната документация. С цел изясняване на собствеността и местоположението бе извършен оглед три водоизточника – предмет на проверката: дренаж „Др –Агроелит – Твърдинци”, КИ „Хотула” – с. Твърдинци, КИ – ВиК Търговище – ВС Буйново - Буйново. Извърши се и заснемане на приблизителните им географски координати с GPS устройство.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 15 май 2020 - 16:38:21
изглед за печат
Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе среща с жители на с. Алваново, общ. Търговище, във връзка с отправени жалби срещи изграждането на мобилен инсинератор в населеното място, както и за нарушено водоподаване и въведен режим в селото. Пред жителите на Алваново се изправиха още г-н Митко Панайотов – зам.-кмет на община Търговище, инж. Явор Миланов – управител на ВиК – Търговище ООД, г-жа Христина Атанасова – кметски наместник в с. Алваново, г-жа Десислава Консулова - директор на Басейнова дирекция „Черноморски район” и представители на РИОСВ – Шумен.
Жителите на с. Алваново възразяват в писмени жалби срещу инвестиционно предложение на собствениците на свинеферма в населеното място. А инициативен комитет сезира представителите на местната и държавната власт, с отношение към екологичното равновесие в населеното място и региона.
Хората от селото заявяват, в писмено възражение, придружено с подписка,своето несъгласие спрямо „новото инвестиционно предложение на „Енола фарм” ЕООД, което ще се реализира на територията на свинекомплекса”. Според инициативния комитет, то предвижда изграждане на „инсталация за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци”. Хората от селото настояват пред имащите отношение по казуса проверяващи и контролиращи случващото се институции да се спре изграждането на това съоръжение. „Живеещите тук хора желаят да бъде ограничено замърсяването на въздуха, водата и земята” – се чете още в писменото възражение.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 14 май 2020 - 13:20:03
изглед за печат
Получиха се резултатите от PCR-изследването на медицинските служители от II Вътрешно отделение на МБАЛ – Търговище, имали контакт със заболелия от COVID-19 53-годишен мъж от с. Зараево, общ. Попово. Всички 33 изследвани проби са ОТРИЦАТЕЛНИ за инфектиране с коронавирус. Медиците са изследвани в референтната лаборатория по микробиология и вирусология към УМБАЛ „Света Марина” – Варна. Общо отрицателните проби до момента за областта са 337.
На територията на област Търговище в периода на извънредното положение, въведено в Р България, считано от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. под карантина след завръщане от чужбина са били поставени общо 1866 лица. За 1256 от тях 14-дневният период на домашна изолация вече е изтекъл. Под наблюдение от страна на служители на РЗИ – Търговище и общо практикуващи лекари са 610 лица. През деня на 13.05.2020 г. са поставени под карантина нови 36 жители на област Търговище.
Областна администрация Търговище

четвъртък 14 май 2020 - 12:28:20
изглед за печат
Днес, 14.05.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков отправи пожелания за здраве и просперитет към кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров и жителите на общината. Г-н Стайков посети лично кмета в кабинета му, за да му връчи поздравителен адрес, по случай официалния празник на град Търговище – 14 май.
„Всички знаем, че днешният празник има дълбока историческа символика за всички жители на града. Знаем, че именно панаирните дни в Ески Джумая са очертали славата на града като търговско средище. Пак покрай Панаира в града са нахлували модерните идеи и нововъведенията от цяла Европа” – изтъква областният управител в своето поздравление. В текста г-н Стайков подчертава и изключителната полза на традиционния пролетен панаир за развитието на социално-икономическите отношения, културните и духовни контакти на населението на Търговище и региона.
В поздравителния адрес областният управител заявява още: „Уверен съм, че за днешния облик на града ни полагате целенасочени и последователни действия. Вижда се как Търговище израства, за да се равни днес с модерните градове в страната и Европа”. С думите си г-н Стайков подчертава и заслугата на всички жители на община Търговище, направили личния си избор да създадат тук дом и семейство, допринасяйки за развитието на местната икономика чрез своя труд. „Бъдещето на града и общината зависи от всички Вас, от решенията и действията, които предприемате всекидневно” – твърди в заключение той.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 13 май 2020 - 16:47:10
изглед за печат
Днес, 13.05.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков се запозна с реализираните дейности по обновяването на сградата на православния храм „Св. Димитър” в гр. Омуртаг.
Ремонтно-възстановителните дейности в църквата „Св. Димитър” привършват. Вече приключи цялостният ремонт на покривната конструкция на храма. Подменена бе компрометираната дървена дограма с нова от PVC. Обновени бяха водосточните тръби. Укрепени и облицовани бяха колоните и подколонниците във вътрешността на сградата. Извършена бе и частична реставрация на стенописите в храма.
Към момента се поставят уреди за отопление на пелети. Монтира се и климатична инсталация.
Г-н Стайков се срещна със свещеника в църквата „Св. Димитър” Красимир Андонов. Отец Красимир благодари за активното съдействие, което областният управител оказа за реализиране на дейностите в църквата – паметник на културата.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 160 161 162

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище