Дата / Час


четвъртък 16 януари 2020 - 15:45:19
изглед за печат
Днес, 16.01.2020г., в Областна администрация – Търговище се проведе работна среща, във връзка с процеса по предоставяне собствеността на общински язовири за държавно стопанисване.
Срещата се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище и в нея участваха инж. Красимир Кръстев – Държавно предприятие „Стопанисване и управление на язовири“, клон Варна и представители на общините, заявили желание да прехвърлят общински язовири на държавата – община Търговище и община Антоново. Към момента община Търговище ще предостави 13 водоема, а община Антоново – 3.
По време на срещата се дискутираха различни въпроси, относно състоянието на водоемите в област Търговище. За пореден път се отчете като проблем фактът, че редица общински обекти се водят от години „язовири“, но по своята същност не са такива. Областният управител пое ангажимент да съдейства относно проблема с бракуването на бившите язовири,по този начин техният брой ще бъде редуциран и ще останат онези, които реално се ползват с това предназначение, а не само актувани като такива.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 14 януари 2020 - 18:18:37
изглед за печат
Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и организации за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението с цел постигане на равнопоставеност за всички. Наградените институции могат да ползват плакета за популяризиране на своята дейност. Награждаването ще се състои в края на месец април 2020 г. Церемонията ще се проведе за трета поредна година. Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт); стопански и нестопански организации; обществени организации и институции.

Кандидатурите се подават до 17,30 часа на 10 февруари в приемната на Министерството на труда и социалната политика, която се намира в София, на ул. „Триадица” № 2. Текстът на обявлението за кандидатстване може да видите тук: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=292&lang=.
Областна администрация Търговище

вторник 14 януари 2020 - 16:56:56
изглед за печат
Днес, 14.01.2020 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище. Заседанието се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище. Заседанието се свика във връзка с кризисната епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в страната.
Г-н Стайков уведоми членовете на комисията, че служители на Областна администрация – Търговище, съвместно с представители на общинските администрации, са извършили оглед на място на определените терени за загробване на животни, както и съгласувателния им режим, съгласно нормативните изисквания. След извършената проверка се установи, че в община Търговище има съгласувани осем имота, в общините Попово, Омуртаг, Антоново и Опака са определили по един терен.
Д-р Цонева – директор на ОДБХ Търговище информира присъстващите, че със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ от 09.01.2020 г. се забранява движението на свине от и към животновъдни обекти за отглеждане на свине и кланици. Забраната е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствието на вируса АЧС в свиневъдния обект, използваните транспортни средства и в обекта на крайно местоназначение на свинете. Ветеринарните власти в Търговище са взели проби от всички кланици и ферми на територията на областта и са ги изпратили за изследване. Официалните ветеринарни лекари осъществяват постоянен контрол в свиневъдните обекти, контролират добитите количества странични животински продукти, както и правилното им съхранение и предаване за обезвреждане.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 10 януари 2020 - 15:21:01
изглед за печат
Днес, 10.01.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в церемонията по награждаване на участниците в конкурса „Будителите на моя роден край, които трябва да помним”, организиран от г-н Асим Адемов – член на ЕНП/ГЕРБ в Европейския парламент.
Г-н Стайков връчи грамота и специална награда на Гюрай Мехмедов Хюсеинов, ученик в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост – гр. Омуртаг.
„За мен е чест и удоволствие да поздравя всички участници в конкурса, както и техните преподаватели за мотивацията и подкрепата, която със своята работа всекидневно оказват на децата. Радвам се, че в област Търговище има много талантливи деца, което пък ни задължава да работим все по-усърдно и в посока подобряване както на материално-техническата база в училищата, така и за създаване на условия за тяхното развитие впоследствие” – заяви областният управител.
Общо 22 ученически разработки са били представени за участие в конкурса.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 09 януари 2020 - 17:42:31
изглед за печат
Днес, 09.01.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков присъства на заседание на педагогическия съвет на Спортно училище „Никола Симов” – Търговище. Заедно с директора г-жа Галинка Стаменова направи оглед на материалната база на учебното заведение.
Целта на срещата бе да се дискутират възможностите за обновяване базата на единственото в област Търговище спортно училище, както и способите за привличане на по-голям брой деца и младежи.
„Имате пълната ми подкрепа за утвърждаване името и авторитета на учебното заведение. Нека се обединим и заедно да създадем условия за привличане на талантливи и способни деца както от общините в нашата област, така и от съседните градове в региона, които да се обучават в СУ „Никола Симов” - Търговище” – заяви областният управител.
Той подчерта, че е необходимо да се подобри материално-техническата база на училището, за да се осигури по-добро качество за обучение на спортуващите деца в Търговище.
По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за разкриване на нови специалности, с които да се привлече интереса на подрастващите.
В СУ „Никола Симов” – Търговище се обучават общо 110 деца в пет направления спорт.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 09 януари 2020 - 16:57:49
изглед за печат
Днес, 09.01.2020г., се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа, ръководено от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище.
Основната цел на заседанието беше да се приеме Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2019г.
През настоящата година ще се ремонтира и увеличи капацитетът на Центъра за обществена подкрепа в Търговище, както и ще се разшири дейността му чрез включване на услугата „Спешен прием”. Към същия център ще премине и услугата за консултиране, подкрепа и здраве в семейството. Предстои и реформиране на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Търговище и преминаването му като програма към Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се и изграждане на нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна и почасова грижа и 60 места за консултативни услуги. Също в община Търговище предстои изграждане на Преходно жилище за младежи от 15 до 18 годишна възраст с увреждания, изграждане на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 25 годишна възраст с увреждания и изграждане на 18 социални жилища. Дейностите ще се изпълнят по проект на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 07 януари 2020 - 14:16:05
изглед за печат
Днес, 07.01.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в работна среща, свързана с неотложни ремонтни дейности по довеждащия водопровод, осигуряващ вода до общините Търговище, Шумен и Велики Преслав. В срещата, инициирана от областния управител на област Шумен проф. Стефан Желев, участваха още кметовете на трите общини – д-р Дарин Димитров, г-н Любомир Христов и г-н Янко Йорданов; управителите на ВиК-Търговище ООД и ВиК-Шумен ООД; ръководители на болнични заведения на територията на общините, представители на областните дирекции на МВР, „ПБЗН” и др.
По време на работната среща бяха дискутирани редица теми по проблема, тъй като се очаква водоподаването до населението да бъде преустановено за период до 36 часа. Целта на срещата бе да се коментира как създаденото неудобство да бъде по-лесно прието от живущите на територията на трите общини. Присъстващите експерти говориха за състоянието на довеждащия водопровод, предстоящите дейности и сроковете за тяхното реализиране.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 149 150 151

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище