Дата / Час


четвъртък 07 ноември 2019 - 13:21:19
изглед за печат
Днес, 07.11.2019 г., главният секретар на Областна администрация – Търговище г-жа Тодорка Танева откри първото заседание на Общински съвет - Опака. Тя поднесе поздравителен адрес към новоизбраните кмет на община, общински съветници и кметове на населени места от името на областния управител г-н Митко Стайков. „Използвам възможността да Ви поздравя по повод избора Ви. Това е знак за спечеленото доверие на хората, за Вашите професионални, лични и управленски качества. Вотът на избирателите определи днес в този състав, съвестно и с общи усилия и най-вече загърбвайки всички политически различия, да се обединим в съвместна работа и лична ангажираност за благото на жителите на община Опака. Да бъдете общински съветници означава да носите огромната отговорност към обществото и да не забравяте, че подобряването на условията за живот в общината е основно Ваше призвание и задължение” – се чете в поздравителния текст.
Учредителното заседание в Опака ръководи най-възрастният сред общинските съветници. В настоящия мандат това е 67-годишният Сабри Ахмедов.
Съгласно чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), новоизбраните 13 общински съветници положиха клетва, като заявиха, че ще работят спазвайки законите и Конституцията на Република България и във всичките си действия ще се ръководят от интересите на гражданите на община Опака. Клетва положи и новият кмет на общината г-н Мехидин Кадиров. Готовност да работят за благоденствието на местните жители заявиха и кметовете на петте населени места в общината, в които се проведоха избори за кмет, поставяйки подписа си под клетвени листи.
По реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, за председател на Общински съвет – Опака в мандата 2019 – 2023 г. с пълно мнозинство бе избран г-н Гюнер Ашимов.
По време на тържественото заседание г-жа Танева връчи символа на местната власт на общинския кмет г-н М. Кадиров.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище