Дата / Час


вторник 14 януари 2020 - 16:56:56
изглед за печат
Днес, 14.01.2020 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище. Заседанието се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище. Заседанието се свика във връзка с кризисната епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в страната.
Г-н Стайков уведоми членовете на комисията, че служители на Областна администрация – Търговище, съвместно с представители на общинските администрации, са извършили оглед на място на определените терени за загробване на животни, както и съгласувателния им режим, съгласно нормативните изисквания. След извършената проверка се установи, че в община Търговище има съгласувани осем имота, в общините Попово, Омуртаг, Антоново и Опака са определили по един терен.
Д-р Цонева – директор на ОДБХ Търговище информира присъстващите, че със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ от 09.01.2020 г. се забранява движението на свине от и към животновъдни обекти за отглеждане на свине и кланици. Забраната е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствието на вируса АЧС в свиневъдния обект, използваните транспортни средства и в обекта на крайно местоназначение на свинете. Ветеринарните власти в Търговище са взели проби от всички кланици и ферми на територията на областта и са ги изпратили за изследване. Официалните ветеринарни лекари осъществяват постоянен контрол в свиневъдните обекти, контролират добитите количества странични животински продукти, както и правилното им съхранение и предаване за обезвреждане.
От началото на година първично възникнали случаи на болестта АЧС при диви свине са обявени в областите Монтана, Русе, Шумен, Ямбол, Бургас, Сливен и Търговище, първично възникнали огнищаса обявени в животновъдни обекти в областите Шумен, Варна и Габрово.
На територията на област Търговище първично възникнали случаи на болестта АЧС са обявени при диви свине в селата Ломци, Горица, Дриново и Заветно, община Попово и селата Осен, Александрово и Дългач, община Търговище.
Представителите на ЛРД и РДГ Шумен увериха членовете на комисията, че са снабдени с дезинфектанти. Всяка ловна дружинка има определени места за загробване на умрели животни и извършват дезинфекция.
Областният управител уведоми, че по указания на МЗХГ Областните епизоотични комисии ще заседават два пъти в месеца – всяка първа и трета седмица.
Г-н Митко Стайков изрази становище, че населението не е запознато с измененията в нормативната уредба, отнасящи се до регистрацията на животновъдни обекти за отглеждане до три броя свине за собствени нужди. Областният управител препоръча на ОДБХ, официалните ветеринарни лекари, кметовете и кметски наместници по населени места да разяснят на населението улеснения режим по регистрация на животновъден обект.
В заключение областният управител отново подчерта, че най-важното за предотвратяване проникването на болестта АЧС в свиневъдните обекти е стриктното придържане към мерките за биосигурност в тях.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище