Дата / Час


вторник 30 януари 2018 - 17:11:08
изглед за печат
Днес, 30.01.2018г., в пресцентъра на областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа, като в него взеха участие директори на дирекции „Бюро по труда“,РДСП, ДСП, Неправителствени организации и други представители на институции.
На заседанието се прие Мониторинговият доклад за изпълнение за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2017г., Плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2018г., Плана за работа на ОССВП за 2018г., актуализира се и състава на Звеното за мониторинг и оценка.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище