Дата / Час


събота 08 декември 2018 - 10:32:46
изглед за печат
Тази вечер, 07.12.2018 г., в представителството на известна верига книжарници писателката Неда Антонова представи новите си книги „Войната свърши в четвъртък” и „Не умирай вместо мен”. Сред гостите на събитието бе заместник областният управител г-н Панайот Димитров, който връчи поздравителен адрес и букет цветя на писателката.
“Поздравявам Ви не само за активната дейност през всичките тези години! Бъдете здрава, все така енергична, непримирима и неотстъпчива в дейността си! Продължавайте да сте все така активна в творческата си дейност и нека дълги години още да се трудите в литературното поле на родната словесност!”, се казва в поздравителния адрес на заместник областният управител.
Представените книги са част от четирилогията "Памет", включваща романите "Войната свърши в четвъртък", "Не умирай вместо мен", "Приют за щастливи" и "Ангела". Поредицата представлява историко-митологична биография на българския народ.
Неда Антонова е родена в с. Николаево, Плевенска област. Завършила е Института за култура в Санкт Петербург. Работила е като журналист, редактор и писател. Автор е на стихосбирка, тетралогия, трилогия за юноши, романи, повест и пиеси. Някои нейни романи са преведени на френски, руски, чешки, полски език.

Областна администрация Търговище

събота 08 декември 2018 - 09:47:17
изглед за печат
На 07.12.2018г., се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в област Търговище. Заседанието беше председателствано от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител. Членове на съвета са представители на различни държавни структури, общини и неправителствени организации.
Дирекциите „Бюро по труда“ представиха информация, относно възможностите за осигуряване на заетост, обучение и професионална квалификация на безработни лица от етническите малцинства. От началото на тази година 149 безработни лица, самоопределили се като роми, са наети на работа по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар. В община Попово като добра практика се отчита прилагането на новата законодателна възможност – земеделските производители да разкриват работни места. По този начин в обработката на земеделска продукция – малини и ягоди са наети лица от етническите малцинства.
Клубът на Нестопанските организации сподели, че започват дейностите по проект „Сигурен старт“ за подкрепа на семейства с малки деца. По проекта в гр. Търговище е осигурено помещение с компютър и интернет връзка, където нуждаещите се ще бъдат обучавани за изготвяне на мотивационно писмо, автобиография и срещи с трудов медиатор.
От Регионалната здравна инспекция – Търговище представиха информация за достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми за хората от етническите малцинства. Като проблеми все още се отчитат ниската здравна култура, включително липсата на познания за ваксинации и детско здраве, както и затруднен достъп до медицинска помощ. Продължава работата на разкрития по проект в МБАЛ – Търговище „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве“, където работят координатор, психолог и социален работник.
От Регионалното управление по образование – Търговище представиха данни, във връзка с превенцията на отпадането на деца и ученици от етническите малцинства от училище. От началото на тази учебна година в област Търговище са обходени 216 деца, които не посещават училище. Установено е, че 124 от тях се намират в чужбина, а 50 ученици са върнати в учебните стаи.


Областна администрация Търговище

петък 07 декември 2018 - 18:04:47
изглед за печат
Днес, 07.12.2018 г., Основно училище „Христо Ботев“ – село Вардун отпразнува своята 180-годишнина. Празникът се проведе в салона на Народно читалище „Надежда-1904“, а официални гости бяха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, началникът на РУО Търговище г-жа Елка Станчева, кметът на село Вардун г-н Иван Генчев, бивши директори и учители, ученици, родители и други.
Тържеството започна с кратка презентация, която припомни на присъстващите всички по-важни дати и събития от историята на училището. Програмата продължи с рецитали, музикални, танцови и театрални изпълнения, подготвени и представени от учениците на основното училище.
"180 години това училище е давало четмо и писмо на много хора от Вас. Искам да благодаря на всички, за това което видяхме, за това, което представиха тези прекрасни деца, защото те са нашето бъдеще. И всичко това е благодарение на Вас, учителите - бивши и настоящи. Убеден съм, че нашите деца от област Търговище са едни от най – даровитите и заслужават най доброто.
Поздравявам всички учители, защото учител, това е призвание за цял живот. Защото от Вашата работа зависи бъдещето на България", заяви областният управител и лично поздрави директора на училището Нихат Билялов за постигнатите успехи от учениците и дейността на ръководството и педагогическите специалисти през годините.

Областна администрация Търговище

четвъртък 06 декември 2018 - 17:55:45
изглед за печат
Днес, 06.10.2018 г., в Спортна зала „Дечко Стефанов” в Търговище се проведе футболна среща под мотото „Толерантността – част от европейските ценности“, организирана от Областна администрация – Търговище. В спортното съревнование един срещу друг се изправиха отборите на Второ СУ “Проф. Никола Маринов” и Трето ОУ „П.Р. Славейков“.
Преди старта на футболната среща г-н Митко Стайков подари спортни екипи на всички участници от двата отбора и им пожела спортсменство и честна игра един към друг. С много спортен хъс в мача се включиха ученици от 5 до 7 клас на двете училища, като отборите проведоха приятелска среща по предварително определени правила. Въпреки че срещата протече оспорвано, победител стана отборът на Второ СУ „Проф. Н. Маринов”.
Спортната инициатива е част от Комуникационната стратегия на Република България за ЕС – „2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в ЕС и приносът на Република България към европейските ценности“.Областна администрация Търговище

четвъртък 06 декември 2018 - 16:32:11
изглед за печат
Днес, 06.12.2018 г., областният управител г-н Митко Стайков бе сред официалните гости на откриването на изцяло рехаблитирания път II-49 Търговище – Разград. Второкласният път, който е с обща дължина 21 км., е основна транспортна връзка за областите Търговище и Разград. На откриването присъстваха още инж. Светослав Глосов – председател на Управителния съвет, заместник областният управител на Търговище г-н Панайот Димитров, кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, директора на областно пътно управление - Марчо Марчев, заместник областният управител на област Разград г-жа Нурие Црънгалова и кметове на съседни населени места.
Основно ремонтираният участък, който днес бе открит, е на територията на област Разград. Той започва преди кръстовището с път ІІ-51 Попово - Лозница и завършва при входа на Разград, като преминава през селата Трапище и Манастирско. Напълно е подменена пътната настилка и е подобрено отводняването. Положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтирани са 4-те кръстовища за селата Тръбач, Сейдол, Синя вода, Градина и за Островче.
Изградена е колекторна система и бетонови бордюри в селата Трапище и Манастирско. За повишаване на безопасността на движение на пешеходците в двете села са изградени повдигнати пешеходни пътеки. С цялостната рехабилитация на отсечката се повишава безопасността при пътуване и се подобрят връзките между областите Търговище и Разград.
Общата стойност на проекта е 15 357 826,67 лв. Съфинансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалното развитие.


Областна администрация Търговище

вторник 04 декември 2018 - 19:57:53
изглед за печат
Днес, 04.12.2018 г., под председателството на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков се проведе извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Търговище. На заседанието присъстваха представители на общините Търговище, Омуртаг, Антоново, Попово и Опака, както и управителят на ВиК дружеството.
По време на заседанието представителите на Общинските съвети на общините-членове на Асоциацията приеха препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД Търговище за 2019 г., да бъде в размер на 20 хил. лева. Те гласуваха още да бъде сключено Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Присъстващите обаче гласуваха против решението за отпадане на Община Попово от Асоциацията по ВиК.
„Благодарение на консолидацията на ВиК Асоциация - Търговище в областта ще могат да се усвоят 100. млн. лв. за инвестиции в сектора. Затова е важно да запазим целостта на ВИК Асоциацията и да не допуснем отделянето на община Попово. Благодаря на кметовете и представителите на общините Търговище, Антоново, Омуртаг и Опака за подкрепата“, заяви областният управител по време на гласуването.
Присъстващите отхвърлиха още и решението за съгласуване на проект на Бизнес план за развитието и дейността на ВиК ЕООД – Търговище за регулаторния период 2017-2021 г. Представителят на община Търговище предложи да се създаде работна група, включваща представители на Вик Търговище, членове на общината и служители на Асоциация по ВиК, със задача да разгледа и предложи нов, по-приемлив за всички страни проект на бизнес плана, който да бъде внесен за разглеждане на следващото заседание от ВиК Асоциацията.
Освен гласуваните решения бяха повдигнати и дискутирани и отделни проблеми по отношение на състоянието за подаването на водата в общините Попово и Опака.


Областна администрация Търговище

понеделник 03 декември 2018 - 18:10:11
изглед за печат
Днес, 03.12.2018 г., с празничен концерт в актовата зала на СУУУС „Свети Иван Рилски“ – гр. Търговище бе отбелязан Международния ден на хората с увреждания. Гости на празника бяха областният управител г-н Митко Стай-ков, представители на училища, родители и др.
„Уважаеми учители, скъпи ученици, поздравявам Ви по случай днешния празник. На този ден изказвам своята благодарност към Вас, учителите, за неуморния труд, сили и енергия за обучението на тези прекрасни деца. Аз мисля, че хората с увреждания са като всички нас, с малко по-специфични нужди и потребности. Затова съм убеден, че с общи действия ще продължим да правим всичко възможно, за да бъде животът Ви по-достоен и радостен“, заяви областният управител и пожела много здраве и успехи на целия педагогически екип и на учениците.
Гостите бяха поздравени с драматизация на български народни приказки от възпитаниците на училището, с танци на балет „Вега“ и спортен клуб по художествена гимнастика.
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 105 106 107

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище