Дата / Час


сряда 11 юли 2018 - 15:19:12
изглед за печат
Днес, 11.07.2018 г. от 10:30 часа в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия към Областния управител на област Търговище.
Заседанието се свика във връзка с влошена епозоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/ в Република Румъния и опасността от навлизане на болестта на територията на Република България.
Целта на срещата е набелязване на мерките, които е необходимо да бъдат предприети за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването на територията на Област Търговище.
(Брошура по темата, може да изтеглите ТУК)
Доктор Емил Зафиров – за Директор на ОДБХ- Търговище, Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – Търговище изложи накратко актуалната обстановка от навлизане на болестта на територията на Република България. Той обясни, че заради опасността от африканска чума по свинете предстои поставяне на електропастир по сухоземната границата, който ще възпрепятства преминаването на болни животни от Република Румъния в Република България и евентуалното пренасяне на заболяването, тъй като е съвсем близо до границата ни, като последното огнище е открито в румънския град Констанца. Освен това подчерта, че това тежко заболяване не е опасно за човека, но вирусът на АЧС, може да се предава чрез хранителни продукти, поради което хранителните отпадъци трябва да се изхвърлят само в затворени контейнери за смет (Брошура по темата, може да изтеглите ТУК).
С цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на болестта се набелязаха нужните мерки, а именно: Свикване в най-кратки срокове на общинските епизоотични комисии; Утвърждаване на списък на дежурни телефони и служители, за приемане на сигнали и жалби, и извършване на проверки на места по свинете; Привеждане на службите в повишена епизоотична готовност; Постоянно информиране на кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи свине; Проверка и инвентаризация на свиневъдните обекти на територията на област Търговище; Провеждане на инструктаж и връчване на предписания на собствениците/ползвателите на свиневъдни обекти на територията на област Търговище; Извършване на засилен клиничния надзор за АЧС и при съмнения вземане на проби; Незабавно информиране на ОДБХ при съмнение за наличие на клинични признаци на АЧС; Провеждане на обучение на членове на ловни сдружения; Засилено наблюдение на популацията диви свине; Засилен обстрел и максимално редуциране на популацията диви свине; Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине; Предоставяне на проби от диви свине; След първичната обработка на отстреляна дива свиня, да се извършва обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, черва и други странични и отпадни продукти; Проверка на сметищата за битови отпадъци; Проверка на хотели, ресторанти, паркинги, къмпинги за начин на обезвреждане на кухненските и хранителни отпадъци; Стриктно спазване изискванията за събиране и обезвреждане на кланичните отпадъци в месодобивните и месопреработвателните предприятия на територията на област Търговище.


Областна администрация Търговище

събота 07 юли 2018 - 20:12:26
изглед за печат
Днес, 07.07.2018 г., жизнерадостен традиционен събор под наслов „И мало, и голямо на събор се е събрало” се провежда в котленското село Тича. Официален гост бе областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков.
Официалното откриване започна в 11.00 ч. с поздравления на организаторите. Програмата продължи с художоствено-музикална програма. По-късно през деня ще се проведат традиционните народни борби и концерт на народната певица Надя Петрова и оркестър „Бисери“, с ръководител Младен Малаков. Празникът ще завърши с изпълненията на фолк певицата Малина.
Мероприятието се организира от Община Котел, кметство Тича и Народно читалище „Просвета-1870“.

Областна администрация Търговище

сряда 04 юли 2018 - 14:46:30
изглед за печат
Днес, 04.07.2018 г., пред сградата на Областната дирекция на МВР Търговище се проведе тържествената програма по отбелязване на професионалния празник на служителите на МВР – 5 юли, и 139 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Гости на събитието бяха областният управител г-н Митко Стайков, кметът на Търговище д-р Дарин Димитров, секретарят на Общината Христалина Халачева, представители на други институции и граждани.
Проявите за празника започнаха с тържествена церемония по издигане на българското и европейското знаме. Ставрофорен иконом Славчо Проданов отслужи водосвет за здраве и успехи.
„Вие сте стожерите, на които всички ние разчитаме. Вие сте хората, които в това нелеко време гарантирате живота и сигурността на гражданите”, заяви Стайков и благодари на служителите за тяхната самоотверженост и професионализъм, като подчерта, че ОД на МВР – Търговище е на едно от челните места в страната по разкриваемост.

Тържественото отбелязване продължи с демонстрации на младежки противопожарен отряд „Млад огнеборец” от гр. Попово, на отбора на Детската полицейска академия в Търговище и на служители от дирекцията. След това на закритото стрелбище в сградата областният управител и представителите на другите държавни и обществени институции се включиха в традиционния турнир по стрелба.
Проявите продължават през целия ден с различни състезания от спартакиадата на служителите на ОД МВР-Търговище и РД „ПБЗН“-Търговище – футбол на малки врати, тенис на маса, майсторско управление на автомобил и стрелба с голямокалибрен пистолет.

Областна администрация Търговище

вторник 03 юли 2018 - 17:19:16
изглед за печат
Днес, 03.07.2018 г., малчуганите от Образователен център „Усмивки” бяха на гости на областния управител на Търговище г-н Митко Стайков. Целта бе да се запознаят с дейността на Областната администрация и функциите и правомощията на областния управител.
Децата с интерес разгледаха кабинета на губернатора и се възползваха от възможността да седнат на стола му, макар и за няколко секунди. Малчуганите, които са на възраст между 7 и 9 години, засипаха областния управител с въпроси относно работата, която извършва всекидневно, от кого е назначен, какви са неговите правомощия и др. След това те посетиха пресцентъра на администрацията, където най-любопитните имаха шанса да седнат зад микрофоните.
Директорът на образователния център Светла Храброва благодари на областния управител за топлото посрещане. От своя страна той пожела на децата весела лятна ваканция и много успехи в училище през предстоящата учебна година.
Областна администрация Търговище

понеделник 02 юли 2018 - 16:59:04
изглед за печат
Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че изплащането на пенсиите за месец юли ще започне от 9 юли (понеделник) и ще приключи на 20 юли (петък) 2018 г. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9 юли 2018 г.
Считано от 1 юли 2018 г. са преизчислени размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2017 г. включително. Преизчислението е извършено с новата по-висока тежест от 1,169 за всяка година зачетен осигурителен стаж на лицата. Осигурено е увеличение с 3,8 на сто на получавания към 30.06.2018 г. размер на пенсиите от трудова дейност.
От 1 юли 2018 г. се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 207,60 лв. Процент от тази сума и съответно нови минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност. Такива са:
1. пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж, за които минимумът се определя на 176,46 лв. (85% от 207,60 лв.);
2. пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, чиито минимален размер зависи и от определения на пенсионера процент трайно намалена работоспособност; долната граница при първите ще е между 176,46 лв. и 238,74 лв. (между 85% и 115% от 207,60 лв.), при вторите – между 207,60 и 259,50 лв. (между 100% и 125% от 207,60 лв.);
3. наследствените пенсии, чийто минимален размер става 155,70 лв. (75% от 207,60 лв.).
От 1 юли 2018 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост - 125,58 лв. Спрямо него са определени нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, както и различните видове добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.
НОИ напомня, че в случаите на служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите не се изпращат разпореждания на лицата. Пенсионерите могат да се информират за тях чрез електронната услуга на НОИ „Справка за издадени пенсионни разпореждания“, която се достъпва чрез интернет страницата на института с въвеждане на ЕГН и ПИК или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.
През месец юни 2018 г. в област Търговище пенсионерите са 33 939 души, на които са изплатени пенсии в размер на 9 902 833,09 лв., като средната пенсия за месеца е 291,78 лв. За месец юли 2018 г. ще бъдат изплатени пенсии на 33 982 души в размер на 10 275 233,87 лв., което е с 372 400,78 лв. повече спрямо месец юни, като след актуализацията средната пенсия ще бъде 302,87 лв.
Областна администрация Търговище

понеделник 02 юли 2018 - 16:43:04
изглед за печат
Днес, 02.07.2018 г. в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе обществено обсъждане на проекта на Концепция на Закона за социалните услуги. Областният управител г-н Митко Стайков откри срещата, в която участваха заместник-областният управител Панайот Димитров, представители на общините, началникът на РУО Търговище, директорът на ДБТ Търговище, представители на социалните дирекции, неправителствени организации и други.
Г-н Митко Стайков посочи, че целта на общественото обсъждане е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни. Всички получени предложения и мнения ще бъдат обсъдени в работна група към МТСП с цел финализиране на концепцията.
Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ г-жа Гергана Георгиева запозна присъстващите с проекта на Концепция на Закона за социалните услуги, като представи основните аспекти на документа. Към настоящия момент на територията на област Търговище са разкрити и действат 61 броя услуги, като 28 от тях са държавно делегирани, а 33 финансирани от други източници. Като проблем г-жа Георгиева изтъкна, че над 70% от услугите са съсредоточени в областния център, но изрази надежда, че с новия закон ще се предостави възможност една услуга да се ползва от няколко общини, което ще бъде в полза на хората в различните населени места.
С проекта на Концепцията на Закон за социалните услуги можете да се запознаете тук.
В срок до 05.07.2018г. всички желаещи могат да представят своите мнения и предложения по документа на e-mail: oblast@tg.governemnt.bg

center]


[/center]
Областна администрация Търговище

петък 29 юни 2018 - 16:14:31
изглед за печат
Днес, 29.06.2018г., Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.
Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на съответните оперативни програми. Г-н Митко Стайков е член на Комитета от квотата на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район.
Основните теми, разгледани на заседанието са свързани с промяна на оперативната програма чрез прехвърляне на близо 44 млн евро между ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с цел стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и науката. Разгледани са също така и проектът „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“, както и включването на нов бенефициент: „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейностите за предоставяне на техническа подкрепа за междусистемната газова връзка България – Сърбия.

Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 87 88 89

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище