Дата / Час


сряда 11 юли 2018 - 15:19:12
изглед за печат
Днес, 11.07.2018 г. от 10:30 часа в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия към Областния управител на област Търговище.
Заседанието се свика във връзка с влошена епозоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/ в Република Румъния и опасността от навлизане на болестта на територията на Република България.
Целта на срещата е набелязване на мерките, които е необходимо да бъдат предприети за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването на територията на Област Търговище.
(Брошура по темата, може да изтеглите ТУК)
Доктор Емил Зафиров – за Директор на ОДБХ- Търговище, Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – Търговище изложи накратко актуалната обстановка от навлизане на болестта на територията на Република България. Той обясни, че заради опасността от африканска чума по свинете предстои поставяне на електропастир по сухоземната границата, който ще възпрепятства преминаването на болни животни от Република Румъния в Република България и евентуалното пренасяне на заболяването, тъй като е съвсем близо до границата ни, като последното огнище е открито в румънския град Констанца. Освен това подчерта, че това тежко заболяване не е опасно за човека, но вирусът на АЧС, може да се предава чрез хранителни продукти, поради което хранителните отпадъци трябва да се изхвърлят само в затворени контейнери за смет (Брошура по темата, може да изтеглите ТУК).
С цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на болестта се набелязаха нужните мерки, а именно: Свикване в най-кратки срокове на общинските епизоотични комисии; Утвърждаване на списък на дежурни телефони и служители, за приемане на сигнали и жалби, и извършване на проверки на места по свинете; Привеждане на службите в повишена епизоотична готовност; Постоянно информиране на кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи свине; Проверка и инвентаризация на свиневъдните обекти на територията на област Търговище; Провеждане на инструктаж и връчване на предписания на собствениците/ползвателите на свиневъдни обекти на територията на област Търговище; Извършване на засилен клиничния надзор за АЧС и при съмнения вземане на проби; Незабавно информиране на ОДБХ при съмнение за наличие на клинични признаци на АЧС; Провеждане на обучение на членове на ловни сдружения; Засилено наблюдение на популацията диви свине; Засилен обстрел и максимално редуциране на популацията диви свине; Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине; Предоставяне на проби от диви свине; След първичната обработка на отстреляна дива свиня, да се извършва обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, черва и други странични и отпадни продукти; Проверка на сметищата за битови отпадъци; Проверка на хотели, ресторанти, паркинги, къмпинги за начин на обезвреждане на кухненските и хранителни отпадъци; Стриктно спазване изискванията за събиране и обезвреждане на кланичните отпадъци в месодобивните и месопреработвателните предприятия на територията на област Търговище.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище