Дата / Час


петък 18 януари 2019 - 18:38:48
изглед за печат
В петък, 18.01.2019 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков участва в Учредителното събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР). То се проведе в зала „Европа” на Доходно здание в Русе. В него участваха областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове и др.
След официалното откриване на заседанието делегатите приеха Устав на Организацията, размера на встъпителния и годишен членски внос, както и състав на Управителния и Контролния съвет. За председател на новосъздадената организация беше избран кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов. За член на Управителния съвет единодушно бе избран областният управител на Търговище. В състава на съвета влизат още кметове на общини от Дунавския район.
На участниците в заседанието беше представен и индикативен план за дейността на новоучреденото сдружение. Сред основните дейности, които се предвиждат са разработване и прилагане на маркетингова стратегия на Дунавски туристически район, подпомагане дейността на туристическите центрове, както и тази на областните управители и на кметовете на общините при реализирането на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения, както и създаване и поддържане на база данни за туризма. Ще бъде изготвен и календар , включващ акценти от културната и събитийната програма на всички членуващи организации.
Областна администрация Търговище е един от 28-те учредители, в т.ч. 17 общини, 6 областни администрации, 3 туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, Русенски университет „Ангел Кънчев” и една професионална гимназия.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище