Дата / Час


четвъртък 07 февруари 2019 - 16:35:29
изглед за печат
Днес, 07.02.2019 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков посети Службата по геодезия, картография и кадастър и проведе работна среща с директора инж. Рени Митева и служителите. Той ги запозна със сигнала, в който жители се оплакват от лоша комуникация, бавене на преписки и неспазване на законоустановения срок за тяхното изпълнение, дълги опашки в приемната, бавно обслужване и др.
Областният управител подчерта, че като държавни служители те са длъжни да обслужват гражданите бързо, достъпно и експертно в кратки срокове. Затова той разпореди спешно да се осъществи реорганизация на работата на служителите и обслужването да се реализира бързо в рамките на работното време. Губернаторът изиска още на входа на службата да бъдат поставени своевременно информационни табели с пълното наименование на службата и работното време на експертите, тъй като към настоящия момент такива липсват.
С последващи проверки областният управител ще проследи изпълнението на препоръките и качеството на обслужване в най-кратки срокове.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище