Дата / Час


сряда 17 юли 2019 - 15:13:11
изглед за печат
Днес, 17.07.2019 г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров присъства на кръгла маса, по повод стартиране на два социални проекта в Търговище. Бенефициент на проектите е сдружение „Зарила, обич и вяра” – Търговище.
В зала 74 на Община Търговище бе анонсиран проектът „Път към независим живот”, финансиран от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/. С реализирането на проекта, сдружение „Закрила, обич и вяра” цели да се работи по подобряване качеството на живот на трима младежи с интелектуални затруднения от Защитено жилище с. Лиляк, чрез премахване на запрещение с оглед включване на пазара на труда, обясни пред присъстващите Диана Маринова – председател на Сдружението.
Другият проект, който стартира е „За по-добра жизнена среда в интерес на потребителите от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с. Лиляк”. Той ще се финансира от фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище