Дата / Час


четвъртък 25 юли 2019 - 10:04:21
изглед за печат
На 24.07.2019 г., областният управител г-н Митко Стайков свика заседание на Областната епизоотична комисия. Заседанието се проведе в конферентната зала на ОД“Земеделие“ – Търговище и се ръководи от заместник областния управител г-н Панайот Димитров. Гости на срещата бяха представители на научната общност към Експертния консултативен съвет (ЕКС) по Африканска чума по свинете доц. д-р Владимир Петров и д-р Койчо Коев.
Участие взеха членовете на Областната епизоотична комисия, както и представители на общините, Областно пътно управление, представител на „Национално Тол управление“, представители на СЛР в областта, представители на ДГС по общини, представители на индустриални свиневъдни стопанства и ферми тип А от територията на Областта, кметове на населени места, представители на организации, имащи отношение към автобусния транспорт и собственици на автогари.
Представителите на ОДБХ - Търговище представиха актуална информация за епизоотичната обстановка в страната. Разясниха, че на 19.07.2019 г. са обходили стопанствата в 10 км. наблюдавана зона от обявеното огнище в кв. Въбел и са взели проби от кръв на всички намерени свине 28 броя. Изпратена е и проба от диво прасе от територията на община Омуртаг. Резултати от пробите все още няма. По тяхна информация населението е преминало към клане на животните и броят им силно е намалял. Обяснили са на всички собственици, заклали животните си как да оползотворят месото и да унищожат вътрешностите и отпадъка. Препоръката им е животните да се заколят с възможно най-малко кръв и да се обеззарази мястото на клане. Вътрешностите да се заровят в дълбок ров, обработен с хидратна вар и покриване с плътна земна маса. Месото да се обработи задължително термично. Инструментите, използвани при клането трябва да се изварят минимум 30 минути.
Г-н Давидков – представител на ДЛС “Черни Лом” подчерта, че те също нямат още резултати от 21 изпратени проби от диви прасета.
Предстои Областно пътно управление да поставят 19 информационни табели за АЧС по републиканската пътна мрежа.
Представителите на научната общност отговаряха на отправените въпроси, отнасящи се до ямите за загробване, липсата на ваксини за заболяването АЧС, причините и начините на разпространение на болестта, мерките за недопускане разпространението му.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище