Дата / Час


вторник 30 юли 2019 - 15:57:12
изглед за печат
Днес, 30.07.2019 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков проведе работна среща с Атанас Добрев - зам.-министър на земеделието, храните и горите. На срещата, която се състоя в сградата на Областна администрация – Търговище, присъстваха представители на ОДБХ – Търговище, ОДМВР – Търговище, ОД „Земеделие“ – Търговище, заместник областният управител г-н Панайот Димитров и др.
Повод за срещата бе усложнената обстановка и нарастване на констатираните случаи на болестта Африканска чума по свинете.
Областният управител запозна заместник-министъра с предприетите мерки от Областната епизоотична комисия и Областна администрация – Търговище за ограничаване разпространението на заболяването. Акцентира, че гражданите в някои населени места не осъзнават проблема и не изпълняват дадените им указания. Като цяло жителите на селата, в които се намират индустриалните свиневъдни ферми са умъртвили доброволно прасетата, отглеждани в обекти от т. нар. тип „заден двор“.
Д-р Тодорова – представител на ОДБХ – Търговище представи актуална информация за областта по отношение на заболяването АЧС. Осведоми, че всички резултати от пробите от диви свине в ДЛС „Черни Лом“ и домашните свине в 10 км. наблюдавана зона от огнището в кв. Въбел, град Търговище са отрицателни. Съобщи, че на 28.07.2019 г. е намерен труп на дива свиня в с. Осен, а на 30.07.2019 г. е взета проба от умряло домашно прасе в с. Пробуда.
Г-н Добрев обърна внимание, че основният фактор за разпространение на заболяването е „човекът“. Той определи депопулацията на дива свиня, като една от основните мерки за ограничаване разпространението на заболяването. Апелира към ловните дружинки да излизат на терен и да претърсват за дивеч. Сведе информация, че до часове предстои утвърждаването на нови указания от министъра на земеделието, храните и горите, с които в 8 км. зони от огнищата на заболяването ще се забранят всички дейности в горските територии – бране на билки, гъби, дърводобивна дейност и др. Уведоми, че всички кланици в страната ще работят под надзора на ветеринарни лекари и полиция, в 20 км. зони от свинекомплексите ще бъдат изчистени от домашни свине в „задния двор“.
Прикани местните медии да разгласяват информация за АЧС. Напомни, че важна роля в борбата със болестта имат общините и кметствата по населени места. Една от основните им задачи е осигуряването на места за загробване на мъртви и евтаназирани животни и места за загробване на отпадъци от пътната мрежа.
Заместник-министърът призова всички държавни структури да се обединят и стриктно да изпълняват дадените им указания и мерки, за да може да се запази един важен икономически отрасъл в България – свиневъдството.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище