Дата / Час


петък 11 октомври 2019 - 17:09:50
изглед за печат
Днес, 11.10.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров ръководи заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище.
Основната цел на заседанието беше да се обсъдят резултатите от второто за тази година анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. Проучването се проведе в периода 01 август – 20 септември 2019 г. от Агенцията по заетостта.
Според данните 16% от фирмите в област Търговище ще имат необходимост от нов персонал през следващите 12 месеца.
Запазва се тенденцията за търсене на медицински специалисти, шофьори и инженери.
Намаляват значително потребностите от работници без квалификация (от 495 неквалифицирани работници през първото проучване на 159 по време на настоящото), като от тази група ще се търсят общи работници, куриери и носачи.
Нараства делът на работодателите, имащи намерение да осигуряват постоянна заетост, за сметка на сезонната и краткосрочната работа, което очертава благоприятна перспектива пред областната икономика.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище