Дата / Час


вторник 05 ноември 2019 - 09:00:27
изглед за печат
Съгласно чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) всички общински съветници полагат клетва, което се удостоверява с подписването на клетвен лист.
Заседанията ще се проведат, както следва:
Общински съвет – Антоново - 06.11.2019 г., 11:00 часа в заседателната зала на ОбС в административната сграда на общинска администрация;
Общински съвет – Омуртаг - 06.11.2019 г., 14:00 часа в заседателната зала на ОбС в административната сграда на общинска администрация;
Общински съвет – Опака - 07.11.2019 г., 10:30 часа в пленарната зала на Читалище „Пробуда“;
Общински съвет – Търговище – 08.11.2019 г., 9:00 часа в зала „Христо Самсаров“.
Общински съвет – Попово - 08.11.2019 г., 13:30 часа в залата на втория етаж в сградата на община Попово.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище