Дата / Час


четвъртък 06 април 2017 - 16:37:27
изглед за печат
Регионалният съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР) проведе редовно заседание на 6 април 2017 г. в Зала „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център – гр. Варна. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове от общо 36-членния състав на РСР, който, съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), включва представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, както и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Тодор Йотов, Областен управител на област с административен център Варна, председател на РСР в СИР с мандат 01.01-30.06.2017 г.

Назначаването на служебно правителство на Република България и на нови областни управители на три от областите в СИР се отразиха върху персоналния състав на Регионалния съвет за развитие и наложиха актуализиране на представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми (ОП) 2014-2020, съфинансирани от ЕСИФ. На основание чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), за заместник-председател на Съвета до края на настоящия мандат бе избран кметът на Община Варна г-н Иван Потрних.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище