Дата / Час


вторник 28 ноември 2017 - 13:56:07
изглед за печат
Днес, 28.11.2017г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Началник отдел "Статистически изследвания - Търговище" - г-жа Юлияна Митева, изнесе данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище, които към края на месец септември 2017 г. наброяват 28114 души. Най-много наети лица има в отрасъл „Преработваща промишленост“. Намаление на наети лица е регистрирано в осем икономически дейности, като намалението е най-значимо в отраслите „Култура, спорт и развлечения“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, област Търговище заема 24-то място сред 28-те области в страната, следвана от областите Перник, Разград, Силистра и Видин. Най-голям е броят на наетите в областите София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище