Дата / Час


понеделник 12 февруари 2018 - 13:49:48
изглед за печат
Областна администрация – Търговище информира, че Агенцията по заетостта разработи електронен анкетен формуляр, чрез който да се организира и проведе проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта, както и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на област Търговище.
Крайният срок за попълване на анкетният формуляр е 01.03.2018г.
Каним всички работодатели да попълнят анкетния формуляр тук
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище