Дата / Час


вторник 04 декември 2018 - 19:57:53
изглед за печат
Днес, 04.12.2018 г., под председателството на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков се проведе извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Търговище. На заседанието присъстваха представители на общините Търговище, Омуртаг, Антоново, Попово и Опака, както и управителят на ВиК дружеството.
По време на заседанието представителите на Общинските съвети на общините-членове на Асоциацията приеха препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД Търговище за 2019 г., да бъде в размер на 20 хил. лева. Те гласуваха още да бъде сключено Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Присъстващите обаче гласуваха против решението за отпадане на Община Попово от Асоциацията по ВиК.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище