Дата / Час


вторник 11 юни 2019 - 19:39:51
изглед за печат
Днес, 11.06.2019г., областният управител г-н Митко Стайков ръководи заседание на Областния съвет за развитие на област Търговище.
На заседанието членовете на съвета съгласуваха „Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2019-2020г.“, разработена на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование. Г-жа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище, презентира изготвената Стратегия, чийто основен принцип е подкрепата за личностното развитие да се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с индивидуалните им потребности, с цел развиване на способностите и уменията им.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище