Дата / Час


понеделник 15 юли 2019 - 16:57:04
изглед за печат
Днес, 15 юли 2019 г., под председателството на областния управител г-н Митко Стайков в Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Областния координационен център, във връзка с ПМС №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Целта на ОКЦ е да регулира взаимодействието на институциите, ангажирани с обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система.
На заседанието присъстваха началникът на Регионалното управление по образование, заместник-кметове и представители на петте общини от област Търговище, както и експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, ОДМВР - Търговище и Бюрата по труда.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище