Дата / Час

Заповеди с общ интерес - 2019 г.
Заповед №100 /21.03.2019 г.
Относно: Осигуряване нa пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари
в горските територии на област Търговище.
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище