Дата / Час

Достъп до обществена информация
ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗДОИ
Отвори

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Отвори

Заповед №45/13.02.2017 г. на основание чл.15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация
Отвори

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
Отвори

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Отвори

ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.15 т.7 ОТ ЗДОИ
Отчет за 2015 г.
Бюджет за 2016 г.

Устройствен правилник на областните администрации
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище