Дата / Час

Стефан Иванов - Зам.областен управител


Стефан Иванов

Роден на 29.08.1966 г.

Образование и квалификация:

2002 г. – 2004 г. – ВТУ „Св. Кирил и Методий”, специалност счетоводство и контрол
1993 г. – 1999 г. – Икономически университет – Варна, специалност маркетинг и мениджмънт

1986 г. – 1991г. - Висш химико-технологичен институт – гр.София, Специалност:Инженер-химик
Професионална кариера:

2007 г.- 2014 г. – Общински съветник в Общински съвет – Попово
2003 г. – 2014 г. – Управител на счетоводна кантора

Семеен, с две деца
За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: +359 601 6 13 51, 6 13 28.
е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемна
Приемно време: Всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 28

РЕСОРИ

1. Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:
- Административно-правно обслужване;
- Информационно осигуряване;
- Процедури по ЗПГРРЛ;
- Отбранително-мобилизационна подготовка
- Контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация за община Омуртаг, Община Опака и община Антоново;

2. Отговаря за дейността на следните съвети и комисии към областния управител:
- Областен съвет за сигурност
- Областна комисия „Военни паметници”
- Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
- Постоянна работна група във връзка с ПОДМКВПМС

3. В съответствие с определения ресор отговаря за изпълнението на функциите на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността, съгласно гл.ІІ, т.1 от настоящата заповед.

4. Подпомага областния управител при координиране на дейността и осъществяване на взаимодействие с общините Омуртаг, Опака и Антоново.

Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище