Новина: Областният управител г-н Митко Стайков насрочи датите за провеждане на първите заседания на новоизбраните общински съвети в петте общини на територията на област Търговище
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
вторник 05 ноември 2019 - 09:00:27

Съгласно чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) всички общински съветници полагат клетва, което се удостоверява с подписването на клетвен лист.
Заседанията ще се проведат, както следва:
Общински съвет – Антоново - 06.11.2019 г., 11:00 часа в заседателната зала на ОбС в административната сграда на общинска администрация;
Общински съвет – Омуртаг - 06.11.2019 г., 14:00 часа в заседателната зала на ОбС в административната сграда на общинска администрация;
Общински съвет – Опака - 07.11.2019 г., 10:30 часа в пленарната зала на Читалище „Пробуда“;
Общински съвет – Търговище – 08.11.2019 г., 9:00 часа в зала „Христо Самсаров“.
Общински съвет – Попово - 08.11.2019 г., 13:30 часа в залата на втория етаж в сградата на община Попово.


Първото заседание на всеки новоизбран общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На същото заседание следва да бъде избран и председател на ОС за мандата 2019 – 2023 г.
Общо 117 са членовете на петте общински съвета в област Търговище. Най-многоброен е ОС – Търговище с 33-ма членове, следват общинските съвети в Попово и в Омуртаг с по 29 членове, а с по 13 членове са тези в Антоново и Опака.Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1010 )