Новина: Областният управител участва в работна среща на Областния консултативен съвет по животновъдство
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
четвъртък 28 ноември 2019 - 16:40:08

Днес, 28.11.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в редовното заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство. В срещата взеха участие още доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите, г-жа Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство” в МЗХГ, г-н Юлиян Русев – директор на дирекция "Контрол по опазване горски територии и ловни стопанства" в Изпълнителна агенция по горите – София, г-жа Севда Ерменкова – директор ОД „Земеделие” – Търговище, експерти от НССЗ, ИАСРЖ, ОДБХ – Търговище.
Г-н Стайков благодари на зам.-министър Иванов за участието му в редовното заседание на Консултативния съвет в Търговище, като подчерта, че присъстващите ще имат възможността да се запознаят с новостите в сектора лично от експерти на най-високо равнище. „Нека продължим добрата комуникация с всички земеделски стопани в региона. Защото институциите следва да са в помощ на хората”, заяви областният управител по време на срещата.


Доц. д-р Янко Иванов говори за политиките в сектор „Земеделие” и конкретно „Животновъдство”, прилагани в ЕС и тяхното въздействие в Република България. Той коментира приключващия програмен период 2014 – 2020 г. и анонсира предстоящия седемгодишен период. Стана ясно, че в близко срочен план предстои да се отворят 11 мерки за подпомагане на селскостопански производители в страната. Общият размер на финансовата подкрепа възлиза на 52,5 млн. лв.
Заместник-министър Иванов говори и по темата за заболяването Африканска чума по свинете. По негови думи, амбициите в национален мащаб са за редукция до 80% на дивите свине в страната, като броят им да не надвишава 0.3 на кв.км.
„Срещи на регионално ниво са изключително полезни за нас, затова и ги ценим високо. Вие имате преки наблюдения към случващото се по места и разчитам, че можете да ни насочвате към по-добрите решения” – каза пред участниците в срещата доц. д-р Янко Иванов.
По време на заседанието бе представена информация за държавни помощи за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко /минимандри/ и за „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.
Актуална информация за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44, касаеща ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти представи г-жа Силвия Василева. За представителите на сектор „Пчеларство”, г-жа Василева съобщи, че от 20 март 2020 г. стартират проверки от експерти на ОДБХ по отношение пръскането на посевите в селското стопанство, с цел да се опази пчелната популация. Тя говори и за въвежданата безплатна услуга по регистрация на лични стопанства.
В края на срещата д-р Емил Зафиров от ОДБХ – Търговище запозна присъстващите с актуални данни за болестта АЧС на територията на област Търговище.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1035 )