Новина: Проведе се работна среща във връзка с нерегламентираните сметища в област Търговище
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
петък 07 февруари 2020 - 15:02:23

Днес, 07.02.2020г., по иницатива на областния управител г-н Митко Стайков се проведе работна среща с представители на общинските администрации и РИОСВ – Шумен. Повод за срещата е писмо от министъра на околната среда и водите до всички областни управители за засилване на контрола и предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места.
Обсъдиха се предложения за справяне с проблема с безразборното изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци от гражданите. Проблемът се поражда както от сложните нормативни изисквания, така и от финансовите трудностите, които срещат общините.
Представителите на РИОСВ – Шумен апелираха за заостряне на вниманието на общинските власти и гражданите за изхвърляне на производствени отпадъци. При всеки констатиран случай незабавно следва да се уведоми инспекцията в Шумен.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1079 )