Новина: Приключи проектът за подобряване условията на труд в Областна администрация –Търговище
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
вторник 19 май 2020 - 18:55:32

Днес, 19.05.2020 г., бе подписан протокол за окончателно приемане сторително-ремонтните дейности извършени от „Областна Администрация- Област Търговище“, по проект „Подобряване на условията на труд в „Областна администрация - Търговище“ и Управителя на Фонд услови на труд .

Проектът е осъществен на втория и третия етаж в административната сграда, които са публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Областна администрация – Търговище.

Чрез проекта са реализирани дейности по подмяна на интериорни врати, ремонт на санитарно-хигиенните помещения, закупуване и монтаж на климатични системи.Разходите по проекта са на обща стойност 35 хил. лева. След направения днес оглед от експертна комисия, ФУТ одобри да възстанови 30% от вложените от Областна администрация -Търговище средства.

С направените инвестиции се постигна подобряване и модернизация в условията на труд за служителите на Областна администрация - Търговище.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1143 )