Новина: Регионалната програма за заетост стартира през август
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 24 юни 2020 - 13:57:21

Днес, 24.06.2020 г., заседава Областната комисия по заетост в Търговище. Заседанието ръководи г-жа Тодорка Танева – главен секретар на Областна администрация – Търговище. Основната цел на заседанието бе да се утвърди Регионалната програма за заетост на област Търговище за 2020 г. Участие в срещата взеха представители на общински администрации, както и на местните структури на РУО, ТПП, Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Инспекция по труда”, Клуб на НСО, КНСБ и др.
Очаква се настоящата програма да помогне за осигуряването на условия и възможности за трудова заетост на продължително безработни лица. Също така да се създадат предпоставки за постигане на устойчива заетост, чрез изграждане на активно поведение на пазара на труда и формиране на трудови навици и професионални умения.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” към 31.12.2019 г. в област Търговище средногодишното равнище на безработица е било 10.5%, а икономически активното население е 49 168 души.
Съгласно Регионалната програма на територията на област Търговище за 2020 г. ще бъде осигурена заетост на 91 лица. По общини тяхното разпределение е: община Търговище – 31 лица, община Попово – 16 лица, община Омуртаг – 22 лица, община Антоново – 13 лица и община Опака 9 лица. Всички те ще бъдат назначени в Областна администрация Търговище (11 лица) и съответните общински администрации.


При подбора на кадрите с приоритет ще се ползват безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда квалификация; безработни с трайни увреждания; лица извън работна сила, желаещи да работят, включително и обезкуражени лица.
Според спецификата на работното място, новоназначените ще бъдат ангажирани с дейности по комунално-битово обслужване, поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, куриерска и деловодно-административна дейност и т.н.
Общият ресурс, необходим за целите на Регионалната програма за заетост, е 261 815 лв., като 259 580 лв. са осигурени от бюджета на МТСП. Останалите средства са от Областна администрация Търговище и общинските администрации в региона. Програмата ще се реализира в рамките на 4 месеца, като планираното начало на изпълнението й е на 03.08.2020 г.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1165 )