Новина: ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ СЪГЛАСУВА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 Г.
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
вторник 26 януари 2016 - 09:34:16

Днес, в Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. На заседанието, членовете на комисията обсъдиха и съгласуваха предложението на Регионалния инспекторат по образование за държавния план-прием за учебната 2016 - 2017 г.
Началникът на инспектората Дарина Димитрова представи предложенията на всяко училище за следващата учебна година, като някои от тях са за следните специалности:

- „Готвач” – „Производство на кулинарни изделия и напитки ” в ПГ по селско стопанство „Никола Пушкаров“- гр. Попово, прием след завършен осми клас, дневна форма на обучение, брой ученици 13, приемът през предходната година е реализиран с оптимална пълняемост;

- „Електротехник“, „Електрообзавеждане на производството“ в ПТГ „Цар Симеон Велики” - гр. Търговище, прием след осми клас, форма на обучение дуална, брой ученици 26, реализиран прием миналата година;

- „Компютърен аниматор“, „Компютърна анимация“ в ПГ по икономическа информатика „Джон Атанасов“ - гр. Търговище, прием след седми клас, дневна форма на обучение, една паралелка, 26 ученици, приемът през предходната година е реализиран с оптимална пълняемост.Отчитайки състоянието на пазара на труда, както и данните за броя и баланса на учениците, завършващи седми и осми клас по общини и за областта през учебната 2015/2016 г., РИО Търговище счита, че предложения план-прием през учебната 2016/2017 г. е ориентиран към нуждите на местния бизнес, съобразен е с интересите на учениците и обезпечен с квалифицирани педагогически специалисти.

Дарина Димитрова сподели, че се запазва тенденцията на засилен интерес на кандидат-гимназистите към общообразователните училища поради високите резултати от държавните зрелостни изпити и успешното им реализиране във висшите училища на страната и чужбина. Налице е тенденция за нарастващ брой осмокласници, които продължават обучението си на територията на областта, за сметка на тези, които избират училища от други области.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.122 )