Новина: КАМПАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РАСТЕЖА НА ДЕТЕТО В ТЪРГОВИЩЕ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
вторник 14 ноември 2017 - 07:43:50

Варненското дружество по детска ендокринология ВАПЕД (www.vapesbg.org) провежда кампания за ранно откриване и навременно лечение на състояния, свързани с отклонения в растежа. Основната цел на кампанията е да се насочи общественото внимание към проблемите, свързани с растежа, значимостта на правилното и редовно измерване, откриване и консултиране на деца с проблемен растеж.

В Търговище през ноември месец се организира „Клиника на колела“. На 21 ноември от 9 до 16 часа в ДКЦ „Св. Иван Рилски“, ет.2(кабинет 18), детски ендокринолози ще правят оценка на растежа на децата. От 12 до 13 часа ще има беседа с родители относно ранното откриване на състояния, свързани с отклонения в растежа.
Не са необходими предварително записване и направление. Желателно е родителите да носят медицинска документация за състоянието на детето и информация за неговите ръст и тегло през годините. След извършване на оценка на растежа, при необходимост децата ще бъдат насочвани за допълнителни безплатни консултации и лечение.

Допълнителна информация за кампанията и предстоящите събития може да се намери в сайта www.growinform.org или на фейсбук страницата на кампанията.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.448 )