Новина: Днес в областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
вторник 30 януари 2018 - 17:11:08

Днес, 30.01.2018г., в пресцентъра на областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа, като в него взеха участие директори на дирекции „Бюро по труда“,РДСП, ДСП, Неправителствени организации и други представители на институции.
На заседанието се прие Мониторинговият доклад за изпълнение за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2017г., Плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2018г., Плана за работа на ОССВП за 2018г., актуализира се и състава на Звеното за мониторинг и оценка.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.497 )