Новина: Проведе се извънредно заседание на Асоциацията по ВиК – Търговище
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
вторник 04 декември 2018 - 19:57:53

Днес, 04.12.2018 г., под председателството на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков се проведе извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Търговище. На заседанието присъстваха представители на общините Търговище, Омуртаг, Антоново, Попово и Опака, както и управителят на ВиК дружеството.
По време на заседанието представителите на Общинските съвети на общините-членове на Асоциацията приеха препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД Търговище за 2019 г., да бъде в размер на 20 хил. лева. Те гласуваха още да бъде сключено Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Присъстващите обаче гласуваха против решението за отпадане на Община Попово от Асоциацията по ВиК.


„Благодарение на консолидацията на ВиК Асоциация - Търговище в областта ще могат да се усвоят 100. млн. лв. за инвестиции в сектора. Затова е важно да запазим целостта на ВИК Асоциацията и да не допуснем отделянето на община Попово. Благодаря на кметовете и представителите на общините Търговище, Антоново, Омуртаг и Опака за подкрепата“, заяви областният управител по време на гласуването.
Присъстващите отхвърлиха още и решението за съгласуване на проект на Бизнес план за развитието и дейността на ВиК ЕООД – Търговище за регулаторния период 2017-2021 г. Представителят на община Търговище предложи да се създаде работна група, включваща представители на Вик Търговище, членове на общината и служители на Асоциация по ВиК, със задача да разгледа и предложи нов, по-приемлив за всички страни проект на бизнес плана, който да бъде внесен за разглеждане на следващото заседание от ВиК Асоциацията.
Освен гласуваните решения бяха повдигнати и дискутирани и отделни проблеми по отношение на състоянието за подаването на водата в общините Попово и Опака.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.753 )