Новина: Областният управител участва в гражданския диалог „Европа в нашия дом“ с фокус върху регионалното развитие
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 06 март 2019 - 13:28:43

Във вторник (05.03.2019 г.) в концертната зала на Читалище „Напредък“ се проведе граждански диалог „Европа в нашия дом“. В него участваха министърът на регио-налното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, кметът д-р Дарин Димитров, кметове и общински съветници, представители на държавни институции, на бизнеса, на неправителстве-ния сектор и граждани. Темата на диалога бе усвоените средства по програми на Ев-ропейския съюз за инфраструктура.
„Аз съм изключително щастлив, че през последните 3 години много неща в нашата област се промениха. Нашият град придоби нови измерения и нова визия. Той се промени благодарение на многото проекти, чрез които променихме инфраструктура, училища, детски градини, предприятия и др. Трябва да сме горди, че сме част от това европейско семейство“, заяви областният управител и уточни, че само за миналата година в област Търговище са усвоени 30 млн. лв. за инфраструктура.


„Търговище е отличник по програмата „Региони в растеж“ и няма наложени санк-ции“. С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова похвали общинското и областното ръководство относно усвояването на европейски средства. Тя подробно представи реализираните дейности относно изг-раждането и рехабилитацията на автомагистралите Хемус, Струма и Европа и пъти-ща от второкласната и третокласната пътна мрежа. Тя обърна внимание и на отсеч-ката Буховци – Белокопитово от автомагистрала Хемус. Аврамова съобщи, че към момента има заведени 29 дела за обезщетяване на собствениците на земи. Делата са насрочени за началото на годината, като с трима собственици има вече сключени споразумения. Очаква се отсечката да бъде завършена през 2021 г. Министърът уточни, че Търговище е една от областите, която е усвоила значителен размер от бю-джета на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което са решени голяма част от проб-лемите на пътищата в областта.
От своя страна кметът Дарин Димитров направи подробен отчет за извършените дейности и усвоените средства от 2015 г. насам. Той уточни, че е изключително до-волен от изграждането на т.нар. пробив „Катрафилов“, ремонта на спортната зала, санирането на жилищни блокове, ремонта на бул. „Сюрен“ и ул. „Трети март“, бла-гоустрояването на кв. „Запад“ 2, ремонтите на училища и детски градини и др.
По време на диалога присъстващите поставиха своите въпроси към министъра, кмета и областния управител.
Това е вторият поред диалог на тема „Европа в нашия дом“ в Търговище. В началото на февруари в областния град бе обсъдено постигнатото в сферата на образованието.Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.820 )