Новина: Заместник областният управител участва в работна среща за установяване на партньорски отношения между ПГТХВТ „Алеко Константинов” – Търговище и Център „Амалипе”
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 06 март 2019 - 17:31:26

Днес, 06.03.2019 г., заместник областният управител на Търговище г-н Панайот Димитров гостува в Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов” – Търговище. Поводът бе провеждането на първата работна среща между училището и Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” за обхващане на учениците от уязвимите групи в образователната система. Гости на проявата бяха още кметът на града д-р Дарин Димитров, експерт от Регионалното управление на образованието, кметовете на селата Вардун и Подгорица и др.
„Това сътрудничество, което поставяме днес, е един шанс за училището”, заяви заместник областният управител при откриването на срещата. Той увери присъстващите в категоричната подкрепа на областната управа при реализирането на съвместни бъдещи инициативи и пожела успех на участниците.


„Като цяло нашите професии и специалности са едни от най-търсените в туристическия бизнес и по този повод реализираме един успешен държавен план-прием. Но имаме и нашите предизвикателства и проблеми, свързани с обхващането на учениците и мотивирането им”, каза директорът на училището Йордан Шиваров. Той допълни, че се нуждаят от подкрепа и партньори, чрез които заедно и с общи усилия да обхванат децата от уязвимите групи в образователната система и да им осигурят качествено обучение. Шиваров заяви и амбицията си ПГТХВТ да бъде включено в списъка на средищните училища.
В Център „Амалипе” членуват над 250 училища от цялата страна. ПГТХВТ е член от месец януари. Предвижда се центърът да провежда обучения на учителите, между училищни визити, родителски клуб и др. В работата с учениците ще бъдат организирани кампании за продължаващо образование, работа по индивидуални случаи, утвърждаване на практиката „ученици – наставници” като мярка за превенция на отпадането и реинтеграцията в училище и др. форми. В помощ на партньорите вече са привлечени и медиатори – родители и кметове на населени места, които да помагат за обхващането на учениците.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.821 )