Новина: АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА СТАРТИРА ПЪРВОТО ЗА 2019-ТА ГОДИНА ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 13 март 2019 - 15:20:50

Информираме Ви, че стартира първото за 2019-та година проучване на потребностите от работна сила чрез специално създаден от Агенцията по заетостта on-line формуляр.
Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Приканваме всички желаещи да попълнят анкетния формуляр тук
Формулярът ще може да се попълва до 22 март 2019г. (петък).Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.827 )