Новина: Областният управител организира среща с частно практикуващи ветеринарни лекари
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
понеделник 12 август 2019 - 15:11:28

Днес, 12. 08. 2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков организира среща с ветеринарните лекари на свободна практика, работещи на територията на областта с цел те да се включат активно в борбата със заболяването Африканска чума по свинете.
Областният управител напомни, че днес е крайният срок за обход на всички населени места в областта, при който да се направят и описи на закланите домашни свине, в следствие на които стопаните да бъдат подпомогнати със средства в размер на 300лв. за дезинфекциране на дворовете. Същевременно се работи по промяна и на правилата за регистрация на частните стопани – заяви г-н Стайков. Той подчерта още, че облекчените процедури за регистрация няма да бъдат за сметка на изискванията за биосигурност. От всички стопани ще се изисква да имат сключени договори с ветеринарен лекар, да ваксинират животните си, да водят отчетност и т.н.


Г-н Стайков акцентира, че основната цел, към която се стремят всички ангажирани с проблема страни, е на 1 Януари 2020 г. в страната да няма нито едно животно в стопанство тип „заден двор“, което да не е регистрирано според правилата на сега действащото законодателство.
Ветеринарните лекари споделиха своето виждане за начините на регистрация на домашните животни. Те обърнаха внимание и на факта, че към момента в различни стопанства в едно населено място работят по няколко лекари. В тази връзка предложиха като добра практика да се въведе т. нар. смесена система на база участъци. Зонирането на общините ще позволи на всеки ветеринарен лекар да познава стопаните в своя район и по този начин ще бъде ангажиран с всички ветиринарно-медицински манипулации по техните домашни животни, коментираха медиците.
В срещата взеха участие и представители на ОДБХ – Търговище.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.949 )