Дата / Час


понеделник 09 декември 2019 - 15:51:23
изглед за печат
Днес, 09.12.2019 г., заседава Областният съвет за развитие на област Търговище, ръководен от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище.
Съгласно законовите разпоредби, членове на Съвета са кметове на общини, представители на общинските съвети, на синдикалните организации и работодатели. Това е първото заседание на Областния съвет за развитие след местните избори тази година. На заседанието бяха избрани двама представители на общините за членове на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, а именно: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище и инж. Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг.
Областният управител г-н Митко Стайков дискутира с членовете на Съвета различни проблеми и бъдещи инициативи за развитието на областта.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище