Дата / Час


понеделник 27 януари 2020 - 15:25:57
изглед за печат
Днес, 27.01.2020 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище. Заседанието се ръководи от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител. Заседанието се свика във връзка със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ за незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в страната по отношение на болестта Инфлуенца по птиците (птичи грип).
Д-р Зафиров – представител на ОДБХ Търговище, информира присъстващите, че към настоящия момент в страната ни болестта още не е констатирана и допълни, че целта на днешното заседание е набелязване на превантивни мерки. За разлика от болестта Африканска чума по свинете, Инфлуенца по птиците поразява и хората. Предава се чрез изпражненията на птиците, затова е важно стопаните да спазват отлична хигиена. Необходимо е също така старателно да се измиват птичите яйца преди да се приберат за съхранение или консумация.
Г-н Будаков уведоми комисията, че Регионалната дирекция по горите – Шумен са изготвили и изпратили писмо до всички ловни сдружения на територията на област Търговище с мерки за предпазване и предотвратяване навлизането на болестта.
Областната епизоотична комисия прие следните решения:
● кметовете на общини да организират провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии в най-кратки срокове и да сведат решенията на Областната епизоотична комисия до членовете им;
● забранява се провеждането на изложби и други събирания на домашни или други птици на територията на област Търговище;
● забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории до отмяна на мерките със заповед;
● ОДБХ да проведат срещи с орнитоложки дружества, ловни организации и Регионалните дирекции по горите за извършване на засилен надзор на диви птици;
● ОДБХ и кметовете на населени места да извършват проверки в стопанствата за отглеждане на птици за въведените мерки (недопускане отглеждане на открито на домашни птици, отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на фуражите в закрити помещения);
● ОДБХ да провеждат информационни кампании за собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти (спазване на мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност);

Телефони за подаване на информация:

● д-р Станислав Христов – официален ветеринарен лекар общ. Търговище, тел. 0882569258;
● д-р Стефан Куртев – официален ветеринарен лекар общ. Омуртаг, тел. 0882569290;
● д-р Наталия Ергеледжиева – официален ветеринарен лекар общ. Антоново - тел. 0882569277;
● д-р Мирослав Димитров – официален вет. лекар общ. Попово, тел. 0882569287;
● д-р Дилян Генов – официален ветеринарен лекар общ. Опака, тел. 0882569288
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище