Дата / Час


понеделник 20 юли 2020 - 15:44:05
изглед за печат
Търговище е домакин на информационно събитие, организирано от Министерството на образованието и науката и РУО – Търговище. Официално началото на форума бе поставено днес – 20.07.2020 г., като ще продължи до 22.07.2020 г., с участието на представители на професионални училища и работодатели от областите Търговище, Шумен и Разград, както и експерти от РУО - Разград и РУО - Шумен.
Основната цел на събитието бе да запознае представители на професионалните училища и работодателите в региона със спецификата на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”. Проектът е широкообхватен, като дейностите са насочени към подобряване компетентността на преподавателите по професионална подготовка и методическите умения на работодателите, повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите и информираността в предприятията.
Официален гост на събитието бе областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков, който заяви, че образованието е основен приоритет на национално равнище, с акцент върху професионалната подготовка на учениците.
Той подчерта доброто сътрудничество между работодателите в региона и професионалните училища по отношение сформирането на необходими за регионалния пазар на труда дуални паралелки. „Разчитаме много на добро взаимодействие не само по отношение на обучението, но и за осигуряване на последваща трудова заетост”, заяви категорично г-н Стайков. В своето обръщение той подчерта като добра практика организирането на панорама на професионалното образование в областта - място, което реално запознава кандидат-гимназистите с възможностите на професионалните училища на територията на област Търговище.
Информационното събитие бе открито от г-жа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище, която приветства присъстващите, като заяви, че системата на дуалното образование се е доказала във всички добре развити в икономическо отношение държави в Европа, като повишава ръста на икономиката и увеличава младежката заетост. „В отговор на все по-нарастващите нужди на българската икономика от млади квалифицирани кадри най-вече със средно професионално образование, е необходимо да разширим обхвата на дуалното обучение” – заяви г-жа Станчева. Тя подчерта, че на територията на област Търговище комуникацията между професионалните училища и представителите на работодателите е на много високо равнище. В утвърдения държавен план-прием за предстоящата 2020/2021 учебна година са заложени 3 паралелки в дуална форма на обучение. След първото класиране вече е ясно, че тези паралелки ще бъдат реализирани, като са разпределени в Професионалната техническа гимназия и Професионалната гимназия по земеделие в община Търговище и в Професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост в община Омуртаг.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище