Дата / Час


вторник 21 юли 2020 - 12:47:24
изглед за печат
Днес, 21.07.2020 г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров официално преряза лентата на новия детски отдел за игра, разкрит към НЧ „Развитие – 1906”, с. Буховци, общ. Търговище. Г-н Димитров ливна и менче с вода за успех в разработването на новата услуга.
Специални гости на официалното откриване на залата в читалището-домакин бяха още г-жа Христалина Халачева – секретар на Община Търговище, г-жа Нели Николова – ОМ „Култура” при Община Търговище, г-жа Невена Маджарова – изп. директор на Клуб на НСО – Търговище, г-жа Веляна Кръстева – РЕКИЦ - Читалища, кметове и кметски наместници, председателят и представители на читалищното настоятелство в селото и др.
„За мен е удоволствие да изкажа своите искрени адмирации към Вашата работа и в частност към успешно реализираната идея в Буховци да има детски отдел, в който най-малките жители на населеното място да играят, но в същото време и да усвояват важни за последващото им израстване умения и способности” – заяви пред домакините от читалището и ръководството на Клуба на НСО г-н Димитров. По негови думи, чрез новоразкритото помещение се запълва празнотата от липсата на детска градина и училище в селото, в които децата да се обучават от най-ранна възраст.
Детският отдел за игра в с. Буховци е изграден в резултат на съвместните усилия на НЧ „Развитие – 1906” в селото и Клуба на НСО – Търговище и с финансовата подкрепа на Община Търговище, Фондация „Тръст за социална алтернатива” - София и Фондация Телус Интернешънъл България.
В новоизграденото помещение в с. Буховци ще бъдат провеждани разнообразни занимания в подкрепа на детското развитие, анонсира г-жа Невена Маджарова. Тя заяви, че обособяването на подходящи помещения за деца към читалища в община Търговище е един работещ модел за приобщаване на най-малките. „Радвам се, че заедно успяхме да реализираме тази идея” – каза тя и апелира децата в залата да ползват новата придобивка със здраве и отговорност в опазването й.
Секретарят на читалището г-жа Здравка Бонева с вълнение благодари за гласуваното доверие, в резултат на което НЧ „Развитие – 1906” вече е част от мрежата организации, прилагащи алтернативни занимания за деца.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище