Дата / Час


четвъртък 06 август 2020 - 15:33:50
изглед за печат
Днес, 06.08.2020 г., в с. Кралево, общ. Търговище се проведе обществено обсъждане по инвестиционно предложение за „Открит добив на строителни материали – варовици от находище „Кралево-2“, разположено в землището на населеното място. Срещата се проведе в присъствието на заместник областния управител на област Търговище г-н Панайот Димитров, кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров, секретарят в общинската администрация г-жа Христалина Халачева, както и представители на фирмата, заявила инвестиционното намерение „Автомагистрали - Черно море“ АД – гр. Шумен и консултантската фирма „ВАНГ“ ЕООД. Акцентът в срещата бе поставен върху доклада по оценка и въздействие върху околната среда (ДОВОС), свързано с гореспоменатото инвестиционно предложение. „Категорично заставаме зад интересите на жителите на с. Кралево. Както винаги ние ще бъдем в готовност да съдействаме за добруването на местните хора, но нека подкрепим и намерението на инвеститора за разширяване капацитета на и сега действащата кариера в селото“ – каза заместник областният управител. Той подчерта, че Областна администрация винаги е защитавала интересите на жителите на област Търговище. По негови думи, населението на с. Кралево, сред които и множество млади семейства, има право да изисква по-добри условия за живеене. Тази теза бе напълно подкрепена и от кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров. „Аз съм тук, за да подкрепя Вашите искания, защото те са напълно основателни, а и ще допринесат за повишаване качеството на живот в селото“ – каза още той. В тази връзка бяха засегнати основни проблеми, които притесняват жителите на Кралево. Бе дискутирана темата за въведения режим на водоподаване, като местните хора настояват фирмата-инвеститор да съдейства за възстановяване на трасе, свързващо водопреносната система на селото с алтернативен източник в региона. Особено внимание бе обърнато и на силно компрометирани участъци от пътната мрежа в населеното място. Тук местните заявиха, че няма да отстъпят преди инвеститорът да поеме ангажимента да асфалтира най-засегнатите сред тях.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище