Дата / Час


вторник 13 октомври 2020 - 14:49:20
изглед за печат
Днес, 13.10.2020 г., в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по транспорт под председателството на заместник областния управител г-н Панайот Димитров. На заседанието присъстваха представители на общините Търговище, Попово и Антоново, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление, ОД на МВР – Търговище, ТД на НАП – Варна – ИРМ град Търговище, представители на браншовите организации на автобусните и автомобилните превозвачи.

Предмет на разглеждане бе постъпило предложение от общините Попово и Опака за закриване на маршрутни разписания по автобусни линии Търговище – Попово, Попово – Люблен и Попово – Голямо Градище, елемент на Областната транспортна схема, квота на община Попово.След проведено обсъждане се установи, че за посочените маршрутни разписания от Областната транспортна схема не е осигурен изисквания минимален интервал от 60 минути, спрямо часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Опака. На основание изискванията на Наредба №2/15.03.2002 г. за минимум 60-минутен интервал между часовете на тръгване в едно и също направление и предвид това, че маршрутните разписания на автобусните линии от квотата на община Опака осигуряват покритие на населените места по направленията,присъстващите на заседанието единодушно приеха предложението на община Попово и община Опака за закриване на маршрутни разписания с №1.1.1 и №1.1.4 по автобусна линия Търговище – Попово, №2.2.2 и №2.2.3 по автобусна линия Попово – Люблен и №2.1.3 по автобусна линия Попово – Голямо Градище от областната транспортна схема, квота на община Попово.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище