Дата / Час


вторник 01 декември 2020 - 18:38:17
изглед за печат
Министърът на околната среда и водите г-н Емил Димитров ангажира всички държавни институции, изпълняващи контрол и управление на водите, да оказват пълно съдействие на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков, с цел да бъдат приключени максимално бързо процедурите по осигуряване на алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на жителите на областта. Това стана ясно днес, 01.12.2020 г., на работна среща с представители на ангажираните с темата ведомства и институции.

Като добър пример, министър Димитров посочи новоизградено съоръжение за промишлено водоснабдяване, чрез което да се подсигурява дейността на заводите към стъкларския холдинг „Тракия Глас България“ ЕАД – гр. Търговище – предприятие със стратегическа икономическа значимост за региона. Целта на новото съоръжение е да освободи воден ресурс от язовир „Тича“, който да се използва впоследствие за задоволяване питейно-битовите нужди на гражданите на общините Търговище, Шумен и Велики Преслав, както и за напояване на земеделски терени в района.

Предстои да се регулира механизъм за присъединяване на собствени водоизточници на територията на община Антоново към ВиК-инфраструктурата на общината, за да се освободи възможността яз. „Ястребино“ да се ползва единствено за напояване. При необходимост ще се възложат и хидроложки проучвания за нови водовземни съоръжения.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище