Дата / Час


сряда 02 декември 2020 - 17:23:18
изглед за печат
Днес, 02.12.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе работна среща, с участието на кмета на община Антоново г-н Хайредин Мехмедов, управителя на ВиК-Търговище ООД инж. Явор Миланов и техни представители.

Съвещанието се състоя по повод стартиране на хидроложки проучвания на територията на община Антоново. Предстои да се обследва състоянието на всички налични в общината водоизточници, с цел намиране на допълнителни водни ресурси.

Г-н Стайков заяви, че основната му задача към момента е да се извършат необходимите проучвателски дейности, за да се достигне до всяка точка, където би могло да има свободни количества вода. При откриване на такива, ще бъдат изградени водовземни съоръжения, а водата - присъединена към ВиК-системите на територията на община Антоново. Мащабната цел е да се подсигури питейно-битовото водоснабдяване за всички жители на общината от собствени водоизточници.

Хидроложки проучвания предстои да се извършват във всички населени места на територията на област Търговище.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище