Дата / Час


вторник 05 януари 2021 - 12:59:14
изглед за печат
Днес, 05.01.2021 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков бе в III ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Търговище. Повод за визитата му бе стартиращият ремонт на физкултурния салон в училището.

Г-н Стайков бе посрещнат от директора на учебното заведение г-жа Наталия Миланова. От свое име тя благодари за оказана подкрепа, като изтъкна, че добрата база е важна за учениците, за които спортът, освен любимо занимание, е и силната им страна.

През миналата година, със съдействието на областния управител, бе осигурено финансиране в размер на 130 000 лв., необходимо за изпълнение на належащи ремонтни дейности. Средствата бяха предоставени на училището от Министерството на образованието и науката.

Училищната сграда е построена през 1979 г. и оттогава не е правен цялостен ремонт на помещенията за спорт. Сега във физкултурния салон предстои да бъде подменена старата дървена дограма с нова от PVC. Стените ще бъдат измазани и боядисани. Подновена ще бъде и подовата настилка. Предстои да бъдат монтирани и съоръжения за индивидуални спортни дейности и групови занимания.

Очаква се ремонтът да приключи в срок до 15.02.2021 г.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище