Дата / Час


четвъртък 09 септември 2021 - 14:59:34
изглед за печат
Днес, 09.09.2021 г., в пресцентъра на Областна администрация – Търговище, под ръководството на зам. областния управител Ивайло Венков, се проведе работна среща относно картирането на социалните услуги в област Търговище. Срещата бе организирана с цел определяне нуждите от ресурси и мерки в сферата, на социалните услуги планирани за новия програмен период /2021-2027 г/.

В срещата взеха участие представители на петте общини в обхвата на област Търговище, директорът на РДСП-Търговище и ръководителите на ДСП в региона.Бяха представени данни за възможностите, чрез които България би имала достъп до целево финансиране през програмния период, както и за програмите, свързани със строителство и създаване на социални услуги: План за възстановяване и устойчивост; Оперативна програма за развитие на регионите; Програма за развитие на човешките ресурси; Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.

По време на срещата бе постигнато пълно съгласие за това в кои населени места и какви нови социални услуги могат да бъдат разкрити на територията на област Търговище.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище