Дата / Час


неделя 05 февруари 2023 - 10:50:06
изглед за печат
Днес, 05.02.2023 г., в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведоха консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/ за 28- ми многомандатен избирателен район - Търговище за предстоящите на 2 април 2023 г. избори за народни представители.

В залата присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание - коалиция ГЕРБ- СДС, коалиция „Продължаваме Промяната“, коалиция, БСП за България“, ПП ДПС, коалиция „Демократична България- обединение“, ПП “Възраждане“ и коалиция „Български възход“. Провеждането на консултациите е във връзка със задължението на Областния управител за определяне състава на РИК, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 19, чл. 59 – 62, чл. 66 и § 1, т. 10 от Изборния кодекс и съобразно Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК. Областният управител г-н Станимир Парашкевов откри консултациите, като подробно запозна присъстващите с текста на Решението, в частта за общия брой на членовете на РИК - Търговище. Няма промяна в определеният брой членове за РИК- Търговище от последните избори през октомври, миналата година и отново Комисията ще се състои от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. Съотношението между партиите и коалициите е, както следва: за Коалиция ГЕРБ- СДС – 4 членове, за Коалиция „Продължаваме Промяната“- 3 членове, за Коалиция "БСП за България" - 1 член; за ПП ДПС - 2 членове; за Коалиция „Демократична България - Обединение" - 1 член, за ПП „Възраждане“- 1 член и за коалиция „Български възход“- 1 член. За пореден път и в дух на диалогичност, по време на консултациите, политическите формации постигнаха пълно съгласие за председател на РИК- Търговище да бъде избрана г-жа Диана Игнатова- юрист, предложена от Коалиция „БСП за България”, както и искането на ПП ДПС за секретар на Комисията да бъде г-н Дениз Хюсниев – юрист. Представителите на парламентарно представените партии се обединиха и около кандидатите за заместник- председателите на РИК – Търговище, г-н Тодор Тодоров- юрист – предложен от Коалиция ГЕРБ- СДС и г-жа Анелия Александрова - предложена от Коалиция „Продължаваме Промяната“.
Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от назначаването ѝ с решение на ЦИК – от 11.02.2023 г. до 16.04.2023 г. включително (до 14 дни след произвеждане изборите за народни представители).

Областният управител благодари на представителите на политическите формации за направените предложения и закри консултациите, на които бе постигнато пълно съгласие. Г-н Парашкевов заяви, че всички подадени предложения и подписания протокол от проведената консултация са изпратени до ЦИК в законоустановения срок за окончателно решение за състава на РИК – Търговище.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище