Дата / Час


сряда 12 юни 2024 - 10:36:25
изглед за печат
В Областна администрация - Търговище се проведе третото за 2024 година заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище, председателствано от областния управител на област Търговище Гергана Цонева. Членовете на комисията гласуваха единодушно дневния ред на заседанието, на което бяха разгледани проектните предложения от работодатели за разкриване на работни места и включване в регионална програма за заетост и обучение в област Търговище през 2024 г.
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2024 г. Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване на регионалните програми за заетост, като законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област.
"Регионалната програма е разработена въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. В резултат на изпълнението на програмата ще бъдат назначени 100 лица на територията на област Търговище", заяви в началото на заседанието областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Тя обясни още, че 37 лица ще бъдат назначени на пълен работен ден, а 63 лица в общините Омуртаг, Опака и Антоново на 6- часов работен ден. Размерът на отпуснатите финансови средства по програмата е 471 148 лв., като Областна администрация - Търговище участва в програмата с 4 наети лица, от които 1 ще бъде в сградата на институцията, а 3 ще работят в други държавни учреждения - Държавен архив, РЗИ и РДСП.
В Регионалната програма за заетост се включва проектното предложение и от общинска администрация - Търговище - с 15 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Попово - 18 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Омуртаг - 22 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Антоново - 21 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Опака - 20 работни места за 6 -часов работен ден, за срок от пет месеца. Областният управител на област Търговище Гергана Цонева разясни, че целта на програмите е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г. (вкл.), продължително безработни лица, безработни лица над 55-годишна възраст, безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми, безработни лица без професионална квалификация и безработни лица с трайни увреждания.
По данни на Дирекция "Бюро по труда" равнището на безработицата и регистрираните безработни в област Търговище през 2023 г. е следното:

• Община Търговище – 5,31%, брой безработни - 1084;
• Община Попово – 9,9%, брой безработни - 761;
• Община Омуртаг – 13,8%, брой безработни - 967;
• Община Антоново – 21,3%, брой безработни - 415;
• Община Опака– 25,2%, брой безработни – 417.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище