Дата / Час


четвъртък 04 юли 2024 - 19:25:53
изглед за печат
Днес областният управител на област Търговище Гюрсел Хасанов сключи договор с Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика, в изпълнение на проект по Националната програма за заетост на хора с увреждания.
В рамките на 37 месеца ще бъде получена субсидия за създаването на подходяща работна среда за служител на Областна администрация - Търговище, с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
"Такива проекти дават възможност за разкриване и финансиране на работни позиции за хора с увреждания, създавайки по-добри възможности за тяхното трудоустрояване и подобряване на социално-икономическия им статус и приобщаване", заяви областният управител на област Търговище Гюрсел Хасанов.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище